Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Centrala byggnadskommittén II (1965-1973)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-11-30
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Sammanträdesprotokoll
A2 - Övriga protokoll
C1 - Brevdiarier
F1a - Entreprenadkontraktshandlingar, Askungestugan, Lädersättra 1:20
F1b - Entreprenadkontraktshandlingar, Barsbrostugan, Barsbro 1:207
F1c - Entreprenadkontraktshandlingar, Högbystugan, Viksjö 3:8, Entreprenadkontraktshandlingar, Vamstugan, Viksjö 2:414
F1d - Entreprenadkontraktshandlingar, Lundstugan, Viksjö 4:1
F1e - Entreprenadkontraktshandlingar, Lädersättrastugan, Görväln 1:202
F1f - Entreprenadkontraktshandlingar, Olovslundstugan, Jakobsberg 2:114
F1g - Entreprenadkontraktshandlingar, Orionstugan, Skälby 46:1
F1h - Entreprenadkontraktshandlingar, Svetsarstugan, Görväln 4:1
F1i - Entreprenadkontraktshandlingar, Lekskolan Vallvägen, Jakobsberg 2:123 Entreprenadkontraktshandlingar, Lekskolan Fyrspannsvägen, Jakobsberg 2:81
F1j - Entreprenadkontraktshandlingar, Vibblaängstugan, Jakobsberg 2:2285
F1k - Entreprenadkontraktshandlingar, Provisorisk ungdomsgård i Barkarby Skälby 3:739
F3a - Entreprenadkontraktshandlingar, Tallbohovs gästhem Säby 3:2 del av
F3b - Entreprenadkontraktshandlingar, Olovslunds gästhem, ombyggnad Jakobsberg 2:2513
F3c - Entreprenadkontraktshandlingar, Pensionärshemmet Hammargården, Sturevägen 6, ombyggnad
F4a - Entreprenadkontraktshandlingar, Bolindervallen, ishockeybana, parkeringsplats, etapp 1
F4b - Entreprenadkontraktshandlingar, Bolindervallen, Tennisbanor med omklädnings- byggnad samt yttre anläggningsarbeten, etapp 2
F4c - Entreprenadkontraktshandlingar, Bolindervallen, Omklädningspaviljong och entrèkiosk, etapp 3
F4d - Entreprenadkontraktshandlingar, Kallhällsbadet
F4e - Entreprenadkontraktshandlingar, Kvarnvallen Jakobsberg 2:2285
F4f - Entreprenadkontraktshandlingar, Simhallen Jakobsberg 2:2087
F4g - Entreprenadkontraktshandlingar, Omklädningspaviljong vid Strömvallen Skälby
F4h - Entreprenadkontraktshandlingar, Veddesta idrottsplats, Veddesta 2:1
F4i - Entreprenadkontraktshandlingar, Bastuanläggning vid Ängsjö gård Ängsjö 1:1
F5a - Entreprenadkontraktshandlingar, Brandstationen Jakobsberg, om- och tillbyggnad
F5b - Entreprenadkontraktshandlingar, Centralförrådet i Veddesta, Veddesta 2:1
F5c - Entreprenadkontraktshandlingar, Polishuset i Jakobsberg, Jakobsberg
F6a - Entreprenadkontraktshandlingar, Barkarbyskolan, ny- och ombyggnad
F6b - Entreprenadkontraktshandlingar, Berghemskolan
F6c - Entreprenadkontraktshandlingar, Björkebyskolan, Byleden 23
F6d - Entreprenadkontraktshandlingar, Källtorpskolan,
F6e - Entreprenadkontraktshandlingar, Kärrbodaskolan/Lädersättraskolan, Görväln 1:207
F6f - Entreprenadkontraktshandlingar, Neptuniskolan, Skälby 3:937
F6g - Entreprenadkontraktshandlingar, Olovslundskolan, Jakobsberg 2:114
F6h - Entreprenadkontraktshandlingar, Tallbohovskolan, Säby 3:2
F6i - Entreprenadkontraktshandlingar, Vamskolan, Viksjö 2:414
F6j - Entreprenadkontraktshandlingar, Vibblabyskolan, Jakobsberg 2:43 - 2:47
F6k - Entreprenadkontraktshandlingar, Jakobsbergskolan, Jakobsberg 2:925
F6p - Entreprenadkontraktshandlingar, Fastebolskolan, Viksjö 2:4, del av
F6q - Entreprenadkontraktshandlingar, Högbyskolan,

Centrala byggnadskommittén II (1965-1973)

 
Historik för Centrala byggnadskommitten II
(1965-1974)

Fnr 30Centrala byggnadskommitten II övertog 1965 verksamheten från de upphörda byggnadskommitteerna.
1974 övertogs verksamheten av Fastighetsnämnden och 1989 av den ombildade Tekniska nämnden.
1988 hade kommundelsnämnderna övertagit en del av verksamheten. Den sista februari 1992 avvecklades kommundelsnämnderna.
1995 övertog Stadsbyggnadsnämnden verksamheten från den upphörda tekniska nämnden och den likadeles upphörda byggnadsnämnden.

Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1982
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1988
Omarbetad av assistent
Raine Salonen 1997

Centrala byggnadskommittén II (1965-1973)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Centrala byggnadskommittén II (1965-1973)