Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Centrala byggnadskommittén II (1965-1974)
Serie
Sök

F6p - Entreprenadkontraktshandlingar, Fastebolskolan, Viksjö 2:4, del av

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1970 Anbudsunderlagsritningar, huvudritningar
2 1970 Anbudsunderlagsritningar, huskompletteringsritningar
3 1970 Anbudsunderlagsritningar, hus A
4 1970 Anbudsunderlagsritningar, hus B, C och D
5 1970 Anbudsunderlagsritningar, ventilation
6 1970 Anbudsunderlagsritningar, värme och sanitet
7 1970 Anbudsunderlagsritningar, el
8 1970 Grundundersöknings- och markplaneringsritningar
9 1971 Anbudsunderlagshandlingar, generalentreprenad, register, byggnadsbeskrivningar
10 1971 Generalentreprenadkontrakt, innehåller även pålningsprotokoll
11 1969-1973 Innehåller CBK II:s protokoll angående Fastebolskolan 1969-1973, anbud och anbudsprotokoll 1971, byggmötesprotokoll 1971-1972 och övriga protokoll 1971-1972.
12 1970-1974 Byggnadslov, innehåller även besiktningsintyg och protokoll
13 1971 Dagrapporter
14 1970-1972 Inredningsförslag, konsulter, skötselinstruktioner för teknisk utrustning