Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Centrala byggnadskommittén II (1965-1974)
Serie
Sök

F6c - Entreprenadkontraktshandlingar, Björkebyskolan, Byleden 23

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1968 Entreprenadkontrakt
2 1968 Handlingar tillhörande entreprenadkontrakt, beskrivning, El-, VVS-och trädgårdsbeskrivningar, geodetisk undersökning, handlingar rörande pålnings- och schaktning, storköksutrustning, luftbehandlingsanläggning, VVS-anläggning, tomt, VA-anläggning, gas
3 1968-1971 Byggnadslovshandlingar och godkända arkitektritningar, innehåller även slutredovisning 1971
4 1968 Godkända konstruktionsritningar enligt inneliggande förteckning.
5 1968 Godkända konstruktionsritningar enligt inneliggande förteckning.
6 1970-1972 Provningar och besiktning
7 1964-1972 Sammanträdesprotokoll 1964-1971, byggmötesprotokoll 1968-1970 och korrespondens 1968-1972.