Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Centrala byggnadskommittén II (1965-1974)
Serie
Sök

F1c - Entreprenadkontraktshandlingar, Högbystugan, Viksjö 3:8, Entreprenadkontraktshandlingar, Vamstugan, Viksjö 2:414

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1971 Generalentreprenadkontrakt, färgsättning, låschema
2 1970-1971 Vamstugan, arkitektritningar med ritningsförteckning
3 1970-1971 Vamstugan, utlåtande över grundförhållanden, ritningar MI-M3 över grovplanering, yttre rörnätsplan och konstruktionsritningar sam VVS-ritningar med förteckningar samt el-ritningar. El-ritning nr E63:4 gäller även Högbystugan.
4 1970 Högbystugan, ritningar
5 1970-1971 Anbud med anbudsprotokoll, korrespondens, protokoll förda vid sammanträden, besiktningar, mgarantier samt byggnadslov med ritningar.