Hem Arkivbildare
Sök

Järfälla kommun

Huvudkategori
Kommunal myndighet
Giltighetstid
--
Arkiv Inst.kod Best.kod Landskod
Arbetslöshetskommitté för Järfälla och Spånga (1914-1927)
Arbetslöshetskommittén (1928-1945)
Arbetslöshetsnämnden (Aln) (1945-1985)
Askungevägen 19 (1967-1977)
Aspnässkolan (1846-)
Barkarby skola, byggnadskommitté I (1919)
Barkarby skola, byggnadskommitté II
Barkarbyskolan (1915-)
Barn- och ungdomsnämnden (Bun) (1995-)
Barn-, kultur- och fritidsnämnden (Bkf) (1992-1994)
Barna- och mödravårdscentralen, byggnadskommitté (1946-1948?)
Barnavårdsnämnden (1925-1970)
Barndaghem i Jakobsberg, byggnadskommitté
Barndaghem i Kallhäll, byggnadskommitté
Barndaghemskommitté I (1955-1956)
Barndaghemskommitté II (1956-1958)
Barndaghemskommitté III (1958-1959)
Barnkolonikommittén (1955-1956)
Barnkolonistyrelsen (1956-1963)
Berghems förskola (1990-)
Berghemskolan (1969-)
Besvärsnämnden (Bvn) (1962-1991)
Biblioteksstyrelsen (1953-1970)
Björkeby fritidsgård (1970-2015)
Björkebyskolan (1970-)
Bolinder, Askungen och Gullivers förskolor
Bolinders drabantstad AB (1934-2015)
Bostadsförmedlingsnämnden (1956-1974)
Bostadsstiftelsen Barkarby (1952-1989)
Bostadsstiftelsen Hammaren (1947-1989)
Brandstyrelsen, luftskyddsnämnden/civilförsvarsnämnden (1937-1967)
Byggnadskontoret / Kommunalnämnden (1955-1968)
Byggnadsnämnden (Bgn) (1932-1994)
Byggnadstillståndsärenden, kommitté (1948-)
Centrala arbetsmiljökommittén (1979-1987)
Centrala byggnadskommittén I (1958-1960)
Centrala byggnadskommittén II (1965-1973)
Centrala företagsnämnden (1969-1977)
Centrala samarbetsorganet (1978-1985)
Centralen för audiovisuella hjälpmedel (AVC) (1962-1988)
Centralen för tryckta läromedel (CTL) (1971-1988)
Daghems- och lekskoledelegationen (1960-)
Engelbrektsvägen 22-24 (1961-1979)
Familjebidragsnämnd (1940-1956)
Familjedaghem/Pedagogisk omsorg (1956-2019)
Familjerättsnämnden (Fam) (2008-)
Fastebolskolan (1972-)
Fastighetskontoret / Kommunalnämnden (1960-1971)
Fastighetsnämnden (Fhn) (1974-1988)
Fattigvårdsstyrelse (1913-1957)
Fjällens fritidsgård (1985-2012)
Fjällens förskola (1982-)
Fjällenskolan (1982-)
Folkhälsogruppen, Politiska gruppen (1995-1996)
Folkhälsogruppen, Tjänstemannagruppen (1992-1996)
Folkskolestyrelsen (1932-1958)
Frihetsvägen 6-8, 12, 15, 39 (1955-1983)
Fritidsgården Borgen (1962-1990)
Fritidsgården Koppargrytan (1970-1993)
Fritidsgården Stubben (1977-1982)
Fritidsgården Viksjö Träffen (1975-)
Fritidsnämnden (1960-1987)
Företagsnämnden för allmän förvaltning (1969-1977)
Företagsnämnden för socialförvaltning (1968-1977)
Företagsnämnden för teknisk förvaltning (1968-1977)
Förmedlingsorganet / Kommunalnämnden (1960-1971)
Förslagskommitten (1978-)
Generalplanekommitten för Järfälla socken (1947-1952)
Granit & Betong, Järfällavägen (1955-1963)
Gårds- och Högby förskolor
Görvälns skola (1870-1939)
Hemhjälpsnämnden (1944-1960)
Herrestaskolan (2015-)
HTS-gymnasiet (Handel, tjänster och service) (2000-2013)
Hyresnämnden (1947-1969)
Hälsovårdsnämnden (1932-1980)
Högbyskolan (1973-)
Idrottsplatsstyrelse (1946-1954)
Idrottsstyrelse (1954-1960)
Iljansboda förskola (1991-)
Iljansbodaskolan (1991-)
Industriverksstyrelsen/Energiverkstyrelsen (1973-1996)
Inköpsnämnd (1971-1976)
Jakobsbergs folkskola, byggnadskommitté I
Jakobsbergs skola, byggnadskommitté II
Jakobsbergsskolan (1970-2000)
Jämställdhetsgrupp (1978-)
Järfälla Elnät AB (1996)
Järfälla Elverk AB (1951-1972)
Järfälla Energi AB (JEAB) (1974-1996)
Järfälla Energi AB II (1996)
Järfälla Energiservice AB (1996)
Järfälla Fjärrvärme AB (1996)
Järfälla gymnasium (2016-)
Järfälla industri AB (1966-1976)
Järfälla kommuns fastighets AB (FAB) (1953-1986)
Järfälla kommuns företagsnämnd (1962-1968)
Järfälla naturskola (1984-1999)
Järfälla Näringsliv AB (2016-)
Järfällabygdens Hus AB (JHAB) (1987-2009)
Järfällahus AB (JHAB) (2009-)
Järvafältskommittén (1964-?)
Kallhälls skola (Bolinders skola) (1909-1952)
Kallhälls skola, byggnadskommitté (1949-1956?)
Karlslund förskola (2013-2020)
Karlslundskolan (2013-2016)
Kolarängskolan (1980-)
Kommunala handikapprådet (1972-)
Kommunala pensionärsrådet (1981-1987)
Kommunalfullmäktige (1921-1971)
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda (1997-)
Kommunalhus, polis- och brandstation, byggnadskommitté (1942-?)
Kommunalnämnden (1862-1970)
Kommunalnämnden/ Kommunstyrelsen/ Drätselkontoret/ Ekonomikontoret
Kommunalstämman (1863-1954)
Kommundelsnämnden Barkarby-Skälby (1988-1992)
Kommundelsnämnden Jakobsberg (1988-1992)
Kommundelsnämnden Kallhäll-Stäket (1982-1992)
Kommundelsnämnden Viksjö (1988-1992)
Kommunfullmäktige (1971-)
Kommunstyrelsen (Kst) (1971-)
Kommunstyrelsens produktionsutskott (Pro) (1999-2002)
Kompetensnämnden (Kon) (2015-)
Kopparvägen 17 och 41 (1959-1980)
Kopparvägens förskola (1975-) SE
Kristidsnämnden (1939-1949)
Kultur- och fritidsnämnden 1 (Kuf) (1988-1990)
Kultur- och fritidsnämnden 2 (2007-2014)
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden (Kdn) (2015-)
Kulturbyggnadsutredning (1968-1973)
Kulturnämnden (Kun) (1968-1987)
Kvarngymnasiet (2000-2013)
Kvarnskolan (1962-1992)
Källtorpskolan (1968-)
Legendvägen 31-35 (1965-1983)
Lundskolan (1976-)
Långbacka/Veddesta skola (1885-1919)
Lädersättraskolan (1965-2008)
Lönenämnden (1951-1967)
Lövsta skola (1879-1938)
Margaretavägen 10 (1955-1963)
Miljö- och bygglovsnämnden (Mbn) (2007- )
Miljö- och hälsovårdsnämnden/Miljö- och hälsoskyddsnämnden (1980-2006)
Miljöberedningen (1977-1980)
Miljö-och hälsovårdsnämnden (1980-1983) SE
Miljövårdsrådet (1968-1976)
Musiknämnden (1956-1959)
Musikskolans rektorsområde (1956-1999)
Månadsvägen 62 (1962-1974)
Mälargymnasiet (2013-2016)
Mälarskolan (2012-2016)
Namnberedningskommittén (1955-1959)
Neptuniskolan (1973-)
Nibbleskolan (1965-2003)
NT-gymnasiet (2000-2016)
Nya brandstationen, Byggnadskommitté (1958-1965?)
Nybergskolan (1963-2020)
Nykterhetsnämnden (1933-1970)
Olovslundskolan (1960-)
Pensionsnämnden (1913-1963)
Pensionärshemskommittén I (1944-1945)
Pensionärshemskommittén II (1948-1952?)
Pensionärshemsstyrelsen (1952-1959)
Personalnämnden I (1968-1984)
Personalnämnden II (Pen) (1984-1989)
Plommonvägens skola (1983-1987)
Polisnämnden för Järfälla (1964-1971)
Realskolan (1959-1966)
Revisorerna (1862-)
Rondellskolan (1963-1985)
Räddnings- och civilförsvarsnämnden (Rcn) (1987-1994)
Samarbetsnämnden (1960-1962)
Samarbetsorganet Social - Skola - Fritid - Polis (SORG) (1971-1977)
Samgymnasiet (2000-2013) SE
Sandvikskolan (1978-)
Skolbyggnadskommitté (1965-1974)
Skolbyggnadsärenden, utredningskommitté (1947?)
Skolnämnden (Skn) (1992-1994)
Skolrådet/Skoldistriktet ((1810)-1931)
Skolstyrelsen (Sks) (1958-1990)
Skyddskommitté, gemensam och central (1971-1979)
Skyddskommitté, Skolstyrelsen (1978-1983)
Skälby - Kallhällskolor, byggnadskommitté (-1958)
Skälbyskolan (1959-)
Skönhetsrådet (1960-1968)
Socialnämnden 1 (1957-1970)
Socialnämnden 2 (1982-1990)
Socialnämnden 3 (Son) (1992-)
Stadsbyggnadsnämnden (Sbn) (1995-2006)
Styrelsen för socialmedicin (1990-1991)
Styrelsen för teknik och försörjning (Stf) (1995-1998)
Styrelsen för vård och omsorg (Svo) (1995-1998)
Stäketskolan (1916-1991)
Svetsarvägen 19 och 23 (1962-1973)
Tallbohovskolan (1969-)
Tekniska nämnden 1 (Ten) (1968-1994)
Tekniska nämnden 1/ Brandförsvaret (1968-1987)
Tekniska nämnden 2 (Ten) (2007-)
Tingshusbyggnadsskyldige (1968-1970)
Trafikkommittén (1944-1956)
Trafiknämnden (1957-1965)
Trafikrådet (1965-1967)
Trehörningen 9 och 23 (1966-1968)
Trollvägen 2 (1962-1968)
Ulvsättraskolan (1952-)
Uppdragsstyrelsen (Ups) (1992-1994)
Utbildnings- och arbetslivsnämnden (Uan) (1990-1992)
Utbildnings- och kulturnämnden (Ukn) (1995-2002)
Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden (Ukn) (2003-2006)
Utbildningsnämnden (Ubn) (2007-2014) SE
Valnämnden (Vln) (1910-)
Vamskolan (1970-1990)
Vasavägen 90 och 96-98 (1957-1969)
Vatten- och avlopp - utredningskommitté (1940-1946)
Vatten- och avloppsverket (1946-1955)
Vattmyra förskola (1975-)
Vattmyraskolan (1959-)
Vibblabyskolan (1968-1993)
Viksjö förskolor SE
Viksjöskolan (1975-)
Vuxenutbildningen (1968-)
Våråsstyrelsen (1951-1963)
Yrkesskolan (1950-1970)
Yrkesskolestyrelsen (1950-1969)
Yrkestekniskt centrum (YTC) (2000-2016) SE
Äldreomsorgen (1979)
Överförmyndaren (1924-)

Järfälla kommun

Topografiskt namn
Järfälla kommun
Beskrivning
Du kan på egen hand söka i kommunarkivets arkivförteckningar för att se vad som finns hos oss, till exempel för att hitta källor när du ska göra skolarbeten och uppsatser, som underlag till böcker eller olika typer av forskning. Järfälla kommun använder Klara arkivförteckningsprogram vid registrering av handlingar som arkiveras i kommunarkivet.

Arkiven är förtecknade utifrån det sk allmänna arkivschemat. Handlingstyperna kategoriseras under vissa förutbestämda rubriker:
A Protokoll och föredragningslistor
B Registratur och koncept (utgående skrivelser)
C Diarier (in- och utgående)
D Liggare, register och förteckningar
E Inkomna skrivelser
F Ämnesvis ordnade handlingar
G Räkenskaper
H Statistik
J Kartor och ritningar
K Fotografier
Ö Övriga handlingar

Inom varje huvudrubrik ordnas handlingarna i serier.

Det finns ingen koppling till faktiska dokument, utan vill du ta del av en handling kontaktar du kommunarkivet. Beställningen görs enklast vi ett av våra formulär på kommunens webbplats (www.jarfalla.se > Kommun och politik > Diarium och arkiv). Ange då arkivets namn, serien (inkl signum) samt volymnummer.

Observera att inte kommunarkivets hela bestånd finns publicerat i Klara arkivsök. Efter hand kommer fler arkiv publiceras och vara sökbara, men kommunarkivets personal måste först gå igenom förteckningarna och godkänna dem för publiceringen. Föreningsarkiven finns ännu inte publicerade överhuvudtaget. För fullständig information om arkivbeståndet kontakta kommunarkivet.

Samtliga handlingar är inte tillgängliga för forskning, utan kan vara föremål för sekretess. Begär du ut en sekretessbelagd handling kommer kommunarkivet göra en sekretessbedömning innan materialet eventuellt lämnas ut. Notera att det inte alltid är tydligt i förteckningen om det är sekretess eller ej.

Det är många olika personer som övertid har förtecknat arkiv och registrerat uppgifter i Klara, vi reserverar oss därför för eventuella felaktigheter i förteckningarna.