Hem Arkivbildare
Sök

Järfälla kommun

Huvudkategori
Kommunal myndighet
Giltighetstid
--
Arkiv Inst.kod Best.kod Landskod
Arbetsgruppen för invandrarfrågor (1974-)
Arbetslöshetskommitté för Järfälla och Spånga (1914-1927)
Arbetslöshetskommittén (1928-1945)
Arbetslöshetsnämnden (1945-1985)
Askungevägen 19
Aspnässkolan (1846-)
Avfallsutredningen, organisation för omhändertagande av avfall (1964-1980)
Avtalsförhållanden inom Viksjö, arbetsgruppens utredning (1975-1976)
Barkarby skola, byggnadskommitté I
Barkarby skola, byggnadskommitté II
Barkarbyskolan (1920-)
Barn- och ungdomsnämnden (Bun) (1995-)
Barn-, kultur- och fritidsnämnden (1992-1994)
Barna- och mödravårdscentralen, byggnadskommitté (1946-1948?)
Barnavårdsnämnden (1925-1970)
Barndaghem i Jakobsberg, byggnadskommitté
Barndaghem i Kallhäll, byggnadskommitté
Barndaghemskommitté I (1955-1956)
Barndaghemskommitté II (1956-1958)
Barndaghemskommitté III (1958-1959)
Barnkolonikommittén (1955-1956)
Barnkolonistyrelsen (1956-1963)
Berghemskolan (1969-)
Besvärsnämnden (1962-1991)
Biblioteksstyrelsen (1953-1970)
Björkeby fritidsgård (1970-2015)
Björkebyskolan (1970-)
Bolinder, Askungen och Gullivers förskolor
Bolinders drabantstad AB (1934-)
Bostadsförmedlingsnämnden (1956-1974)
Bostadsstiftelsen Barkarby (1952-1989)
Bostadsstiftelsen Hammaren (1947-1989)
Brandstyrelsen, luftskyddsnämnden/civilförsvarsnämnden (1937-1967)
Byggnadskontoret / Kommunalnämnden (1955-1968)
Byggnadsnämnden (1932-1994)
Byggnadstillståndsärenden, kommitté (1948-)
Centrala arbetsmiljökommittén (1979)
Centrala byggnadskommittén I (1958-1960)
Centrala byggnadskommittén II (1965-1974)
Centrala företagsnämnden (1969-1977)
Centrala samordningsgruppen för invandrarfrågor (1984-)
Centralen för audiovisuella hjälpmedel, AVC (1962-1988)
Centralen för tryckta läromedel, CTL (1971-1988)
Daghems- och lekskoledelegationen (1960-)
Engelbrektsvägen 22-24
Familjebidragsnämnd (1940-1956)
Familjerättsnämnden
Fastebolskolan (1972-)
Fastighetskontoret / Kommunalnämnden (1960-1971)
Fastighetsnämnden (1974-1989)
Fattigvårdsstyrelse (1913-1957)
Fjällens fritidsgård (1985-2012)
Fjällenskolan (1982-)
Folkets Park i Jakobsberg, kommitté för utredning av markfråga (1950-1952)
Folkhälsogruppen, Politiska gruppen (1995-1996)
Folkhälsogruppen, Tjänstemannagruppen (1992-1996)
Folkskolestyrelsen (1932-1958)
Frihetsvägen 6-8, 15, 39
Fritidsgården Borgen (1962-1990)
Fritidsgården Koppargrytan (Kallhäll) (upphört)
Fritidsgården Stubben (upphört)
Fritidsgården Viksjö Träffen (1975-)
Fritidsnämnden (1960-1987)
Företagsnämnd för socialförvaltning (1968-1978)
Företagsnämnden för fritidsförvaltningen (1974-1978)
Företagsnämnden för skolväsendet (1968-1978)
Företagsnämnden för teknisk förvaltning (1968-1978)
Förmedlingsorganet / Kommunalnämnden (1960-1971)
Förslagskommitten (1978-)
Förtetagsnämnden för allmän förvaltning (1969-)
Generalplanekommitten för Järfälla socken (1947-1952)
Granit & Betong, Järfällavägen (-1963)
Gårds- och Högby förskolor
Görveln - Bruket utredningen (1967-1976)
Hemhjälpsnämnden (1944-1960)
Herrestaskolan (2015-)
HTS-gymnasiet (Handel, tjänster och service) (2000-2013)
Hyresnämnden (1947-1969)
Hälsovårdsnämnden (1932-1980)
Högbyskolan (1973-)
Idrottsplatsstyrelse (1946-1954)
Idrottsstyrelse (1954-1960)
Iljansboda förskola
Iljansbodaskolan (1991-)
Industriverksstyrelsen/Energiverkstyrelsen (1973-1996)
Inköpsnämnd (-1976)
Intagningsnämnd för kommunal gymnasial utbildning för vuxna (1972-)
Jakobsbergs skola, byggnadskommitté I
Jakobsbergs skola, byggnadskommitté II
Jakobsbergsskolan (1970-2000)
Jämställdhetsgrupp (1978-)
Järfälla elevers fackorganisation (1969-)
Järfälla Elnät AB (1996)
Järfälla Elverk AB (1951-1972)
Järfälla Energi AB (1974-1996)
Järfälla Energi AB II (1996)
Järfälla Energiservice AB (1996)
Järfälla Fjärrvärme AB (1996)
Järfälla industri AB (1966-1976)
Järfälla kommuns fastighets AB (1953-1986)
Järfälla kommuns företagsnämnd (1962-1967?)
Järfälla naturskola (1984-1997)
Järfällabygdens Hus AB (1987-)
Järvafältskommittén (1964-?)
Kallhälls skola, byggnadskommitté (1949-1956?)
Karlslund förskola (2013-)
Karlslundskolan (2013-2016)
Kolarängskolan (1980-)
Kommunala handikapprådet (1972-)
Kommunala pensionärsrådet (1981-1987)
Kommunalfullmäktige (1921-1971)
Kommunalhus, polis- och brandstation, byggnadskommitté (1942-?)
Kommunalnämnden (1862-1971)
Kommunalnämnden/ Kommunstyrelsen/ Drätselkontoret/ Ekonomikontoret
Kommunalstämman (1863-1954)
Kommundelnämnden Kallhäll-Stäket (1982-1992)
Kommundelsnämnden Barkarby-Skälby (1988-1992)
Kommundelsnämnden Jakobsberg (1988-1992)
Kommundelsnämnden Viksjö (1988-1992)
Kommunfullmäktige (1971-)
Kommunstyrelsen (Kst) (1971-)
Kommunstyrelsens produktionstutskott (1999-2002)
Kompetensnämnden (2015-)
Kopparvägen 17 och 41
Kristidsnämnden (1939-1949)
Kultur- och fritidsnämnden 1 (1988-1990)
Kultur- och fritidsnämnden 2 (2007-2014)
Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden (Kdn) (2015-)
Kulturbyggnadsutredning (1968-1973)
Kulturnämnden (1968-1987)
Kvarngymnasiet (2000-2013)
Kvarnskolan (1962-1992)
Källtorpskolan (1968-)
Ledningsgruppen för kulturminnesvårdsprogrammet (1987-)
Legendvägen 31-35 (1965-)
Lundskolan (1976-)
Lädersättraskolan (1965-2008)
Lönenämnden (1951-1967)
Margaretavägen 10 (1955-1963)
Miljö- och bygglovsnämnd (Mbn) (2007- )
Miljö- och hälsovårdsnämnden/Miljö- och hälsoskyddsnämnden (1980-2006)
Miljöberedningen (1977-1980)
Miljövårdsrådet (1968-1976)
Musiknämnden (1956-1959)
Musikskolans rektorsområde (1956-1999)
Månadsvägen 62
Mälargymnasiet (2013-2016)
Mälarskolan
Namnberedningskommittén (1955-1959)
Neptuniuskolan (1973-)
Nibbleskolan (1965-2003)
NT-gymnasiet (2000-2016)
Nya brandstationen, Byggnadskommitté (1958-1965?)
Nybergskolan (1963-)
Nykterhetsnämnden (1933-1970)
Olovslundskolan (1960-)
Pensionsnämnden (1913-1963)
Pensionärshemskommittén I (1944-1945)
Pensionärshemskommittén II (1948-)
Pensionärshemsstyrelsen (1952-1959)
Personalnämnden I (1968-1984)
Personalnämnden II (1984-1989)
Plommonvägens skola (1983-1987)
Polisnämnden för Järfälla (1964-1972)
Polisnämnden för Järfälla och Upplands-Bro (1971-1972)
Polisstyrelsen för Järfälla och Upplands-Bro (1973-1979)
Realskolan (1959-1966)
Revisorerna (1862-)
Rondellskolan (1963-1985)
Räddnings- och civilförsvarsnämden (1987-1994)
Samarbetsnämnden (1960-1962)
Samarbetsorganet social, skola, fritid, polis (1971-?)
Samgymnasiet SE
Sandvikskolan (1978-)
Skolbyggnadskommitté (1965-1974)
Skolbyggnadskommitté för skolförvaltningens personal (1968-1970?)
Skolbyggnadsärenden, utredningskommitté (1947?)
Skolevakueringskommitté (1939-)
Skolnämnden (1992-1994)
Skolplaneringskommitté (1956-)
Skolrådet/Skoldistriktet ((1810)-1931)
Skolstyrelsen (Skolkontoret)(1958-1990)
Skyddskommité, Skolstyrelsen (1978-1983)
Skyddskommitté Fastighetsnämnden (1981-1985)
Skyddskommitté, allmän förvaltning (-1987)
Skyddskommitté, Fritidsnämnden (1981-)
Skyddskommitté, gemensam och central (1984-1989)
Skyddskommitté, Kommunstyrelsen (1988-)
Skälby - Kallhällskolor, byggnadskommitté (-1958)
Skälby-Barkarby samlingslokal, kommitté(1939)
Skälbyskolan (1959-)
Skönhetsrådet (1960-1968)
Socialbyråns arbetsmiljöutredning (1976-1977)
Socialnämnden 1 (1957-1970)
Socialnämnden 2 (1982-1990)
Socialnämnden 3 (1992-)
Sorg- samarbetsorganet social, skola, fritid, polis (1971-)
Stadsbyggnadsnämnden (1995-2006)
Styrelsen för socialmedicin (1990-1991)
Styrelsen för teknik och försörjning (Stf) (1995-1999)
Styrelsen för vård och omsorg (1995-1998)
Stäkets skola
Svetsarvägen 19 och 23 (1962-1973?)
Tallbohovskolan (1969-)
Tekniska nämnden 1/ Brandförsvaret (1968-1987)
Tekniska nämnden 1/ Gatukontoret / Tekniska kontoret (1968-1994)
Tekniska nämnden 2 (Ten 2007-)
Tingshusbyggnadsskyldige (1968-1970)
Trafikkommittén (1944-1956)
Trafiknämnden (1957-1965)
Trafikrådet (1965-1967)
Trehörningen 9 och 23 (1966-1969)
Trollvägen 2 (-1968)
Ulvsättraskolan (1952-)
Ungdomsutredning (1958-1959)
Uppdragsstyrelsen (1992-1994)
Utbildnings- och arbetslivsnämnden (1990-1992)
Utbildnings- och kulturnämnden (1995-2002)
Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden (2003-2006)
Utbildningsnämnden (2007-2014) SE
Utredningen invandrare i Järfälla (1974-1975)
Uttagningsnämnden (1923?-1956)
Valnämnden (Vln) (1910-)
Vamskolan (1970-1993)
Vasavägen 90 och 96-98
Vatten- och avlopp - utredningskommitté (1940-1946)
Vatten- och avloppsverket (1946-1955)
Vattmyraskolan (1960-)
Vibblabyskolan (1968)
Viksjö förskolor SE
Viksjöskolan
Vuxenutbildningen (1968-)
Vuxenutbildningsrådet (1969-)
Våråsstyrelsen (1951-1963)
Yrkesskolan (1950-1970)
Yrkesskolestyrelsen (1950-1969)
Yrkestekniskt centrum (YTC) (2000-2016) SE
Äldreomsorgen (1979)
Överförmyndaren (1924-)

Järfälla kommun

Topografiskt namn
Järfälla kommun
Beskrivning
Du kan på egen hand söka i kommunarkivets arkivförteckningar för att se vad som finns hos oss, till exempel för att hitta källor när du ska göra skolarbeten och uppsatser, som underlag till böcker eller olika typer av forskning. Järfälla kommun använder Klara arkivförteckningsprogram vid registrering av handlingar som arkiveras i kommunarkivet.

Arkiven är förtecknade utifrån det sk allmänna arkivschemat. Handlingstyperna kategoriseras under vissa förutbestämda rubriker:
A Protokoll och föredragningslistor
B Registratur och koncept (utgående skrivelser)
C Diarier (in- och utgående)
D Liggare, register och förteckningar
E Inkomna skrivelser
F Ämnesvis ordnade handlingar
G Räkenskaper
H Statistik
J Kartor och ritningar
K Fotografier
Ö Övriga handlingar

Inom varje huvudrubrik ordnas handlingarna i serier.

Det finns ingen koppling till faktiska dokument, utan vill du ta del av en handling kontaktar du kommunarkivet. Beställningen görs enklast vi ett av våra formulär på kommunens webbplats (www.jarfalla.se > Kommun och politik > Diarium och arkiv). Ange då arkivets namn, serien (inkl signum) samt volymnummer.

Observera att inte kommunarkivets hela bestånd finns publicerat i Klara arkivsök. Efter hand kommer fler arkiv publiceras och vara sökbara, men kommunarkivets personal måste först gå igenom förteckningarna och godkänna dem för publiceringen. Föreningsarkiven finns ännu inte publicerade överhuvudtaget. För fullständig information om arkivbeståndet kontakta kommunarkivet.

Samtliga handlingar är inte tillgängliga för forskning, utan kan vara föremål för sekretess. Begär du ut en sekretessbelagd handling kommer kommunarkivet göra en sekretessbedömning innan materialet eventuellt lämnas ut. Notera att det inte alltid är tydligt i förteckningen om det är sekretess eller ej.

Det är många olika personer som övertid har förtecknat arkiv och registrerat uppgifter i Klara, vi reserverar oss därför för eventuella felaktigheter i förteckningarna.