Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Centrala byggnadskommittén II (1965-1974)
Serie
Sök

F6e - Entreprenadkontraktshandlingar, Kärrbodaskolan/Lädersättraskolan, Görväln 1:207

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1965 Entreprenadkontrakt, mark och grundarbeten
2 1965 Plåt- och målningsbeskrivning, färgsättning av golv i gymnastiksalen, volym och mängdberäkningar samt ritningar som ej ingår i kontraktet.
3 1965 Entreprenadkontrakt, värme och sanitet, ventilation och el Byggnadslov 1965, besiktningar 1964-1967, protokoll 1964-1967, anbud 1965-1966, borgensförbindelser och bankgarantier 1965-1967.
4 1965 Besiktningar 1964-1967, protokoll 1964-1967, anbud 1965-1966, borgensförbindelser och bankgarantier 1965-1967