Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Centrala byggnadskommittén II (1965-1974)
Serie
Sök

F6i - Entreprenadkontraktshandlingar, Vamskolan, Viksjö 2:414

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1970 Entreprenadkontrakt
2 1968-1972 Anbudshandlingar 1969, korrespondens 1968-1972, dagrapporter 1970, byggnadslov 1969, besiktningar, provningar, garantier, skötselanvisningar 1970-1972, protokoll och anteckningar förda vid sammanträden 1967-1971, slutredogörelse 1971.