Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Centrala byggnadskommittén II (1965-1974)
Serie
Sök

F6j - Entreprenadkontraktshandlingar, Vibblabyskolan, Jakobsberg 2:43 - 2:47

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1964-1971 Sammanträdesprotokoll 1964-1971, protokoll förda vid konsultsammanträden 1966, byggmötesprotokoll 1967-1968, övriga protokoll 1965-1967, tidplan och korrespondens 1967-1968.
2 1966-1968 Generalentreprenadkontrakt 1968, entreprenadkontrakt värme, sanitet, ventilation och el 1967, arkitektritningar A1:01 - A1:11 med ritningsförteckning 1966.
3 1967-1968 Pålningsprotokoll 1967, grundundersökning med ritningar 1968 m m.
4 1966 Arkitektritningar nr A2:12 - A4:32 med ritningsförteckning.
5 1966 Arkitektritningar nr A4:33 - A5:163 med ritningsförteckning.
6 1966 Arkitektritningar nr A8:01 - A12:09 med ritningsförteckning.
7 1967 Konstruktionsritningar nr K1:01 -K2:42 med ritningsförteckning.
8 1967 Konstruktionsritningar nr K2:43 -K5:21 med ritningsförteckning.
9 1967 Konstruktionsritningar nr K5:211 -K9:01.
10 1966 Ritningar E1-E2 för elanläggningar för ledningar i mark och gårdsbelysning, schaktning och belysning källarplan och bottenplan.
11 1966 Ritningar E3 - E5 förelanläggningar för kraft, telehuvudledningsschema, manöverledningsschema, centraler.
12 1967 Trädgårdsritningar, ritningar över grundundersökning, PM över arbeten och leveranser som är undantagna från rör- och ventilationentreprenaderna och PM rörande byggnadsarbeten för elektriska anläggningar med tillhörande ritningar.
13 1966 Ritningar V1 för värme och sanitet
14 1966 Ritningar V2 för ventilation
15 1966 Ritningar V3 över rörgravar och håltagning.
16 1968-1972 Byggnadslov med ritningar 1969, besiktningar och provningar 1968-1972.