Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Centrala byggnadskommittén II (1965-1974)
Serie
Sök

F6q - Entreprenadkontraktshandlingar, Högbyskolan,

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1972 Entreprenadkontrakt, generalentreprenad
2 1968-1973 Anbud, anbudssammanställning, anbudsprotokoll, korrespondens m m
3 1970-1971 Byggnadslov med ritningar
4 1970 Huvudritningar
5 1970 Huvudritningar
6 1970 Huvudritningar
7 1971 Anbudsunderlagsritningar, sanitet
8 1971 Anbudsunderlagsritningar, ventilation
9 1971 Anbudsritningar, allmänna anvisningar, dränering, schakt, grundplan
10 1971 Anbudsritningar, grunddetaljer, bjälklag, takplan
11 1971 Anbudsritningar, sektioner, detaljer, golvtypsplaner,
12 1971 Anbudsritningar, elektrisk anläggning
13 1971 Anbudsritningar, markplanering
14 1967-1974 Protokoll, dagrapporter, besiktningar