Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Centrala byggnadskommittén II (1965-1974)
Serie
Sök

F6k - Entreprenadkontraktshandlingar, Jakobsbergskolan, Jakobsberg 2:925

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1968-1974 Byggnadslov med ritningar 1968, anbudsprotokoll och besiktningsbevis 1974
2 1972-1973 Besiktningsutlåtanden
3 1972-1973 Geoteknisk undersökning och ritningsförteckning, A-ritning med entrèprenadbeskrivning del 1-3.
4 1972-1973 Entrèprenadbeskrivning del 4-6, beskrivning och materialförteckning för ventilation.
5 1972-1973 Beskrivning av elanläggningar för kraft, belysning, teletekniska anläggningar, beskrivning och materialförteckning del 1-2, allmän orientering VA-anläggning, gasanläggning, kylanläggning, värmeanläggning, upphandlingsprogram för