Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Centrala byggnadskommittén II (1965-1974)
Serie
Sök

F5b - Entreprenadkontraktshandlingar, Centralförrådet i Veddesta, Veddesta 2:1

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1970 Generalentrèprenadkontrakt, utlåtande över grundförhållanden
2 1969 Byggnadsbeskrivning, VVS-beskrivning
3 1969-1971 Anbudshandlingar 1969, korrespondens
4 1969 Byggnadslov
5 1969-1973 Byggnadslov
6 1969 Ritningsförteckning
7 1969-1972 Provningar, besiktningar 1969-1972, protokoll 1969-1972, slutredogörelse 1972