Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Centrala byggnadskommittén II (1965-1974)
Serie
Sök

F6a - Entreprenadkontraktshandlingar, Barkarbyskolan, ny- och ombyggnad

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1965-1967 Igångsättningstillstånd 1965, situationsplan, kostnadsberäkning, tidsplan, planteringar, kortfattad beskrivning över om- och nybyggnad 1985, PM för anbudsgivare samt korrespondens med adressater i bokstavsordning, värme, sanitet, oljetekniska install
2 1964-1971 Sammanträdesprotokoll 1964-1970, protokollen 1964-1965 tillhör skolbyggnadskommitten. Byggmötesprotokoll 1967-1969, besiktningshandlingar 1965-1971, målning, tomtplanering, ventilationer.
3 1967 Arkitektritningar nr 1, 6-30 och ritningsförteckning