Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Byggnadskontoret / Kommunalnämnden (1955-1968)

 
Historik för
Byggnadskontoret / Kommunalnämnden
1955-1968

Fnr 77Byggnadskontoret inrättades 1 oktober 1955 och övertog då Vatten- och avloppsverkets verksamhet.
1968 övertogs verksamheten av Tekniska nämnden.
Förteckningen upprättad av arkivamanuens
Karl-Gustaf Andersson 1968

Byggnadskontoret / Kommunalnämnden (1955-1968)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Byggnadskontoret / Kommunalnämnden (1955-1968)