Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Byggnadskontoret / Kommunalnämnden (1955-1968)
Serie
Sök

F4 - Ämnesordnade handlingar

Plats
P1:57:1:3-
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Akterna lagda i bokstavsordning.
P1:57:1:3 - 57:2:1
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1955-1967 Allmänna VA-lagen, 1956-1964. Allmänna vägar i Stockholms län 1953-1967. Ansvarighetsförsäkring 1956-1966.
2 1955-1966 Avtalsfrågor 1955-1966. Avstyckningskartor 1956-1962. Barkarbystiftelsen 1954-1955. Begärda upplysningar om ledningar 1965. Besiktningsprotokoll, ej egna arbeten 1958.
3 1955-1967 Beställda arbeten 1958-1967. Beställningar, förfrågningar 1966-1967. Borgensförsäkringar 1955-1967. Bostadsförmedlingen 1965-1967.
4 1955-1966 Bostadsproduktion 1956-1966. Brandkåren, brister på brandposter, övriga meddelanden 1960-1966. Bullerstörningar 1955-1956. Byggnadsnämnden, meddelade byggnadslov 1960-1964.
5 1956-1967 Centrala byggnadskommitten 1967. Civilförsvaret 1960-1967. Delegationsbeslut 1965-1967. Diverse 1962-1967. Drätselkontoret 1965-1967. Elverket 1967. Ersättningsanspråk, skadeanspråk, försäkringsfrågor i samband med ersättningsansökningar 1966.
6 1955-1967 Fastigheter, kommunens 1959-1961. Fastighetsaktiebolaget
7 1956-1967 Akter rörande F8:s anslutning till kommunens avlopp, företagsnämnd1960-1967, förråd, nytt 1957-1961, gatubyggnadskostnader 1963-1967, gatukostnadsersättning 1967, gatunamn, namnuppgifter och kartor på nya gator 1957-1967, gemensamhetsanläggningar 196
8 1964-1967 Akter rörande övergång till högertrafik
9 1956-1967 Akter rörande industriellt avloppsvatten 1960-1967, investeringar 1956-1967, isbanor 1966-1967, JEFA 1961, julgranar på allmänna platser 1966-1967, Järvafältets bebyggelse 1962, klorcalsium, inköp 1963-1967, kommunalnämnden 1964-1967
10 1955-1967 Akter rörande kontorsinventarier 1955-1967, kostnadsberäkning och ritningar på ej utförda arbeten 1966-1967, Kungsängen, anslutning till vattendomstolen 1960, lastbil och servicebil, inköp 1963-1967, luftförorening 1967
11 1957-1967 Akter rörande långtidsutredningar 1960-1965, länsstyrelsen 1960-1966, lönenämnden 1963-1967, löne- och pensionsfrågor 1964-1967, markvårdsutredningen 1967
12 1955-1967 Akter rörande maskiner 1948, 1955-1967, militärärenden 1954-1967, Mälarens vattenvård 1967, nybyggnadsförbud 1966-1967 olja och bensin 1955-1967
13 1959-1967 Akter rörande organisationsutredning 1960-1965, parkanläggningar 1965-1967
14 1957-1967 Akter rörande personalärenden, betyg, intyg, uppsägningar, diverse 1957-1967, personalärenden, ansökningshandlingar 1965-1967
15 1965-1967 Personalärenden, ansökningshandlingar
16 1957-1967 Akter rörande Polhem och Nydal, väg och trafikfrågor 1963-1964, renhållningsstadga för Järfälla, Riksförsäkringsanstalten 1957-1960, semester 1957-1967, skolor, namnförslag och övriga frågor 1967, skjutvarning 1965-1967, sopmaskin 1962-1963, sprängäm
17 1956-1967 Akter rörande statförslag och bokslut 1956-1967, stadsplaner 1963
18 1963-1967 Akter rörande stadsplaner 1963, stadsplaner, planeringens läge 1967, stadsplaner, yttrande över 1967
19 1955-1967 Akter rörande Statens Järnvägar 1946, 1955-1967
20 1956-1965 Akter rörande SJ dubbelspår 1956-1963, SJ järnvägsövergång, Lövstabanan 1963--1965, SJ trumma i Bällstaån 1958-1960
21 1962-1967 Akter rörande statsbidrag till enskilda vägar 1964-1967, statsbidrag till projektering av vägar 1963, statsbidrag till huvudavloppsledningar 1962-1967, Storstockholmsdelegationen 1962-1963, Storstockholms lokaltrafik 1965-1967, Svenska Vatten- och av
22 1957-1967 Televerket, nedläggning av kablar 1961-1967, tilläggsanslag 1964-1967, trafikfrågor 1964-1967
23 1960-1967 Akter rörande trafikföreskrifter, lokala 1967, Trafikrådet 1967, trafikräkning 1965, trafiksäkerhetsfrågor 1965-1966, traktor, inköp av ny 1960-1967, uppgifter till allmänheten 1965, vattenavgifter 1964-1965.
24 1955-1967 Akter rörande Vattenverksförbundet 1955-1967
25 1955-1967 Akter rörande verksamhetsberättelser 1955-1967, vinterväghållning 1963-1967
26 1961-1962 Akter rörande väg 848, riksväg 12 Kallhäll, omläggning vid korsning med Västeråsbanan 1961-1962
27 1960-1967 Akter rörande väg E18 1960-1967
28 1963-1967 Akter rörande väg E18, trumma vid Bällstaån 1963-1965, väg E18, bro i Stäket 1963-1967, vägar och broar, flerårsplaner 1963-1967
29 1958-1965 Akter rörande Ångtryckpanna, Vägutredningskommitén 1958-1965, Österbygdens Vattendomstol/Bällstaån 1965, Yrkesinspektionen 1958-1963.