Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Byggnadskontoret / Kommunalnämnden (1955-1968)
Serie
Sök

F3b - Övriga handlingar rörande anläggningsarbeten, Jakobsberg

Plats
P1:56:4:3-
Anmärkning
Serien i arkivkartong.
Akterna ordnade i bokstavsordning efter väg- eller områdesnamn.
P1:56:4:3 - 57:1:1
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1a 1951-1967 Innehåller akt nr 1-6.
1b 1958-1967 Innehåller akt nr 7-8. 7:Allévägen, ombyggnad, gångtunnel 1966-1967. 8:Badet, hopptorn, 1958-1967.
1c 1958-1967 Innehåller akt nr 7-8. 7:Allévägen, ombyggnad, gångtunnel 1966-1967. 8:Badet, hopptorn, 1958-1967.
2a 1956-1967 Innehåller akt nr 9-11.
9: Badplats, 1965-1966.
10: Barndaghem, Olofslund, 1967.
11: Beläggningsarbeten, 1964-1967.
2b 1956-1967 Innehåller akt nr 9-11.
9: Badplats, 1965-1966.
10: Barndaghem, Olofslund, 1967.
11: Beläggningsarbeten, 1964-1967.
3a 1953-1967 Innehåller akt nr 12-13.
12: Berghem, exploatering, 1966-1967.
13: Berghem, ledningar, gator, 1966-1967.
3b 1953-1967 Innehåller akt nr 14-15.
14: Björknäs (Jkbg 2:111), 1953-1957.
15: Björknäs, exploatering, HSB etapp 1, 1957-1958.
4 1959-1964 Innehåller akt nr 16-18.
16: Björknäs, exploatering, HSB, etapp 2, 1959-1963.
17: Botanikvägen, ledningar, 1963-1964.
18: Brantvägen, utredning, avlopp (Jkbg 2:122), 1960-1961.
5a 1963-1967 Innehåller akt nr 19: Båthamn, Sandudden.
5b 1963-1967 Innehåller akt nr 19: Båthamn, Sandudden.
6a 1966-1967 Innehåller akt nr 20.
20: Båthamn, Sandudden, ansökan om statsbidrag, 1966-1967.
6b 1967-1967 Innehåller akt 21.
Båthamn, Sandudden, vattendomstolen, 1967.
7a 1955-1967 Innehåller akt nr 22-23.
22: Bällstadiket, torrläggning, 1955-1963.
23: Dackevägen, väg och ledningar, 1966-1967.
7b 1955-1967 Innehåller akt nr 24-25.
24: Dackevägen, norr om Folkungavägen, 1966-1967.
25: Dressyrvägen, exploatering, 1960-1965.
8 1953-1966 Innehåller akt nr 26: Däckelvägen-Hovvägen (Jkbg 2:81).
9 1955-1967 Innehåller akt nr 27: Ekedalsområdet, exploatering.
10 1958-1967 Innehåller akt nr 28-39.
11 1955-1967 Innehåller akt nr 40-42.
40: Frihetsvägen, vägport, 1955-1963.
41: Fyrspannsvägen, ledning, 1965.
42: Fågelsången, HSB:s område, 1965-1967.
12a 1952-1967 Innehåller akt nr 43-45.
43: Fölvägen (Jkbg 2:6), vägar, ledningar, 1965-1967.
44: Förvaltningsbyggnad, 1955-1960.
45: Geografivägen, ledningar, 1964-1965.
12b 1952-1967 Innehåller akt nr 46.
46: Grönvreten (Jkbg 2:124, 2:9, 2:1998), 1952-1967.
13 1960-1967 Innehåller akt nr 47-52.
14a 1954-1960 Innehåller akt nr 53-57.
53: Hammareområdet, ledningar, vägar, 1954-1957.
54: Hammarparken, 1964.
55: Hammarvägen, byggnadsplan, 1954-1959.
56: Hammarvägen, gångbana, slänt, 1959-1960.
57: Historievägen, vägarbete, 1959-1960.
14b 1954-1960 Innehåller akt nr 53-57.
53: Hammareområdet, ledningar, vägar, 1954-1957.
54: Hammarparken, 1964.
55: Hammarvägen, byggnadsplan, 1954-1959.
56: Hammarvägen, gångbana, slänt, 1959-1960.
57: Historievägen, vägarbete, 1959-1960.
15 1957-1967 Innehåller akt nr 58-63.
16 1965-1967 Innehåller akt nr 64: Industriområde i norra Jakobsberg.
17 1962-1967 Innehåller akt nr 65-66.
65: Idrottsplats i Jakobsberg, stängsel, 1962.
66: Idrottsplats i västra Jakobsberg, 1964-1967.
18 1955-1966 Innehåller akt nr 67-68.
67: Jakobsbergs centrum, stadsplan, ledningsplan, borrprotokoll, vattendjup i brunn, 1955-1966.
68: Jakobsbergs centrum, Riddarvägen-Hammarvägen, parkeringsplats, 1962-1966.
19 1955-1967 Innehåller akt nr 69-74.
20 1959-1964 Innehåller akt nr 75: Järfällavägen, anbudshandlingar.
21 1960-1967 Innehåller akt nr 76-80.
22 1954-1967 Innehåller akt nr 81-83.
81: Kyrkogården, nya, 1965-1967.
82: Kärrvägen, Vintervägen, ledningar, etapp 1, 1954-1962.
83: Kärrvägen, Vintervägen, ledningar, etapp 2, 1961-1965.
23 1956-1964 Innehåller akt nr 84-86.
84: Kärrvägen, beläggning, 1962-1963.
85: Kärrvägen-Släntvägen, ledningar, 1963-1964.
86: Lidvägen, ledningar, 1956-1963.
24 1959-1966 Innehåller akt nr 87: Majvägen (Jkbg 2:109), byggnadsplan.
25 1958-1967 Innehåller akt nr 88-93.
26 1955-1957 Innehåller akt nr 94: Nybergsområdet, exploatering, ledningar.
27 1959 Innehåller akt nr 95: Nybergsområdet (Jkbg 2:1164, 2:1182), ledningar.
28 1955-1966 Innehåller akt nr 96-105.
29 1955-1967 Innehåller akt nr 106-112.
30 1955-1967 Innehåller akt nr 113: Söderhöjden, byggnadsplaner, ledningar.
31 1962-1967 Innehåller akt nr 114-116.
114: Söderhöjdsskolan, anhållan om grundundersökning, 1962.
115: Söderhöjden, entreprenad, 1963-1967.
116: Söderhöjden, tryckstegringspumpverk, 1963-1966.
32 1956-1967 Innehåller akt nr 117-119.
117: Tallbohovsområdet, 1965-1967.
118: Toppvägen, ledningar, 1957-1958.
119: Tornerplatsen (Jkbg 2:414), Metrohuset, 1956-1959.
33 1955-1967 Innehåller akt nr 120-124.
34 1955-1967 Innehåller akt nr 125-128.
125: Vattmyra, ledningar, etapp 2, 1955-1958.
126: Vattmyravägen, ombyggnad, 1965-1967.
127: Vibblabyskolan, omläggning av huvudvattenledning, 1966-1967.
128: vibbla äng, HSB, 1963-1967.
35 1964-1967 Innehåller akt nr 129: Viksjöområdet, vägar, ledningar, 1964-1967.
36 1962-1966 Innehåller akt nr 130-132.
130: Viksjövägen, byggnadsplaner för området väster om Viksjö, 1962-1966.
131: Viksjö, stadsplaner, 1963-1966.
132: Viksjövägen, gångbana, 1964-1965.
37 1954-1967 Innehåller akt nr 133-138.
38 1954-1967 Innehåller akt nr 139-142.