Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Byggnadskontoret / Kommunalnämnden (1955-1968)
Serie
Sök

F2a - Programhandlingar till kontrakterade arbeten

Plats
P1:56:1:5-
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Programhandlingarnas nummer motsvarar kontraktsnumren på bifogade "förteckning över entreprenadkontrakt". Finns 2 pärmar, se hylla 55:4:2
P1:56:1:5 - 56:2:4
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1958-1961 Akt nr 1-2, 9.
2 1958-1960 Akt nr 3 saknas, Va-, spill- och dagvattenledning i Kopparvägen, Kallhäll.
3 1958-1961 Akt nr 6-7:
4 1959-1961 Akt nr 10-11:
Akt nr 10: Va-ledning Banvägen, Merkuriusvägen, Kometvägen, Norrskensvägen m fl vägar i Skälby.
Akt nr 11: Va-ledning inom Kallhälls villastad.
5 1960-1960 Akt nr 12: Va- och dagvattenledning samt gator inom Veddesta, etapp I.
6 1960-1960 Akt nr 13, 20.
Akt nr 13: Va-ledning i Folkungavägen, Jakobsberg.
Akt nr 14 saknas, Va-ledning samt gata för Järfälla trädgårdstomt 7:71, Skälby-Belevägen.
Akt nr 20: Va- och dagvattenledning samt gator inom Veddesta etapp III.
7 1960 Akt nr 15-16.
Akt nr 15: Gatu- och lednings- vatten-, avlopps- och dagvattenledningar samt gator etapp II, Veddesta.
Akt nr 16: Huvudavloppsledning etapp II inom Järfälla kommun.
8 1960-1961 17-18, 22.
9 1960 Akt nr 21: Va- och dagvattenledning samt gator inom Barsbro.
10 1961 Akt nr 23-24:
11 1961-1962 Akt nr 26-27:
Akt nr 26: Va- och dagvattenledning samt gator inom fastighet Jbg 2:64, 2:65.
Akt nr 27: Va-ledning samt gator etapp I och II inom Jakobsbergs centrum.
12 1962 Akt nr 28: Huvudavlopps- samt vatten- och dagvattenledning mellan Kallhäll och Jakobsberg jämte kloakpumpverk inom Kallhäll. Se även volym 13.
13 1962 Akt nr 28: Huvudavlopps- samt vatten- och dagvattenledning mellan Kallhäll och Jakobsberg jämte kloakpumpverk inom Kallhäll. Se även volym 12.
14 1959-1962 Akt nr 29-30:
15 1963 Akt nr 32-33:
Akt nr 32: Va- och dagvattenledning inom Söderhöjden, Jakobsberg.
Akt nr 33: Utbyggnad och beläggning av Järfällavägen.
16 1963 Akt nr 34-35:
Akt nr 34: Utbyggnad och beläggning av Lundavägen samt beläggning av del av Ekvägen.
Akt nr 35: Beläggning av parkeringsplatser i Jakobsberg.
Akt nr 36 saknas, Vatten-, spill- och dagvattenledning inom Skälby 3:11 m fl (Stellavägen).
17 1963 Akt nr 37: Huvudavloppsledning samt vatten- och dagvattenledning jämte kloakpumpverk inom västra Jakobsberg Mälarvägen.
18 1963 Akt nr 38-39:
Akt nr 38: Tryckstegrings- och pumpverk inom Söderhöjden, Jakobsberg.
Akt nr 39: Va-ledning och gator till och inom Jbg 2:18, 2:109 m fl (Sommarvägen).
19 1963 Akt nr 40:
Akt nr 40: Va-ledning och gator inom Veddesta etapp IV.
Akt nr 41 saknas, Va-ledning i Morkullevägen, Fågelvägen m fl vägar.
20 1964 Akt nr 42-44:
21 1964 Akt nr 45-46:
Akt nr 45: Va- och dagvattenledning inom Ekedal etapp IV.
Akt nr 46: Va-ledning, kloakpumpverk och vägar inom Lundaområdet etapp I och II.
22 1964 Akt nr 47:
Akt nr 47: Förbindelseväg mellan Viksjö och Järfällavägen (Mälarvägen).
Akt nr 48 saknas, Beläggningsarbete på diverse vägar inom Järfälla kommun.
23 1964 Akt nr 49: Va-ledning och gator etapp I inom Görvälnsområdet i Jakobsberg. Se även volym 24.
24 1964 Akt nr 49: Va-ledning och gator etapp I inom Görvälnsområdet i Jakobsberg. Se även volym 23.
25 1964 Akt nr 50 saknas, Förstärkning och beläggning av Österdalsvägen i Skälby.
Akt nr 51: Gatu- och ledningsarbete i Vattmyravägen i Jakobsbrerg.
26 1966-1967 Akt nr 52-55:
27 1967 Akt nr 56: Va-ledning och gator inom västra centrum kv Fågelsången, Jakobsberg.
28 1967 Akt nr 57-60:
29 1967-1968 Akt nr 61-64 saknas, Akt 65-68 finns
30 1968 Akt nr 68: Gatu- och va-ledning i centrala Jakobsberg norr Allévägen. Se även volym 29.
31 1968 Akt nr 70: Vatten-, avlopps- och dagvattenledning samt kloakpumpstation inom Svenska Maskinverkens område i Kallhäll.
32 1968 69, 71-72, 74.
33 1968 Akt nr 73, 76-77, 80.
34 1968 Akt nr 75: Gatu- och ledningsarbete inom Veddesta industriområde Datavägen, Bruttovägen.
35 1959-1968 Akt nr 78-79:
Akt nr 78: Gatu- och ledningsarbete i Hästskovägen, Jakobsberg.
Akt nr 79: Huvudavloppsledning Jakobsberg-Barkarby.
36 1968 Akt nr 81: Va-ledningar och gator västra Jakobsberg, Järfälla kommun.
37 1968 Akt nr 82-83:
Akt nr 82: Busshållplats vid Kallhälls järnvägsstation.
Akt nr 83: Järfällavägen, delen Vretstigen-Kallhällsleden. Se även volym 38.
38 1968 Akt nr 83: Järfällavägen, delen Vretstigen-Kallhällsleden. Se även volym 37.
39 1969 Akt nr 84: Mälarvägen, delen Viksjöleden-Görvälnsbadet.
40 1969 Akt nr 85: Ombyggnad av Vårdkasevägen samt huvuddagvattenledning i Vårdkasevägen, Stjärnvägen och Tellusvägen.
41 1969 Akt nr 86: Gator och va-ledningar inom Barsbro.
42 1969 Akt nr 87, 89:
Akt nr 87: Beläggningsarbeten på vissa vägar inom Järfälla kommun.
Akt nr 88 saknas, Förstärkningsarbeten inom del av Bällstaån.
Akt nr 89: Kantstens- och beläggningsarbeten på vissa gator inom Järfälla kommun.
43 1969 Akt nr 90: Va-ledningar och gator Zenitområdet del I och II. Se även volym 44.
44 1969 Akt nr 90: Va-ledningar och gator Zenitområdet del I och II. Se även volym 43.
45 1969-1970 Akt nr 91-96:
46 1969-1970 Akt nr 97-98:
Akt nr 97: Järfällavägen delen vid Sanduddsvägens anslutning samt infart till IBM industriområde.
Akt nr 98: Gångtunnel till kv Fågelsången, Jakobsberg. Se även volym 47.
47 1970 Akt nr 98: Gångtunnel till kv Fågelsången, Jakobsberg. Se även volym 46.
48 1970-1971 Akt nr 99-100, 103:
Akt nr 99: Beläggningsarbeten på diverse vägar inom Järfälla kommun, 5 objekt.
Akt nr 100: Trafiksignalanläggning vid Mälarvägen i Jakobsberg (ej kontrakt).
Akt nr 103: Beläggningsarbeten inom Järfälla kommun.
49 1971-1972 Akt nr 101-102:
Akt nr 101: Signalanläggning väg 842 Skälbyvägen-Vårdkasevägen (ej kontrakt).
Akt nr 102: Industriområde Bredgården Kallhäll, bygghandling.
50 Akt nr 104: Omläggning av Viksjövägen delen Mälarvägen-Veckovägen, Järfälla kommun, projekt + entreprenad. Se även volym 51-52.
51 Akt nr 104: Omläggning av Viksjövägen delen Mälarvägen-Veckovägen, Järfälla kommun, projekt + entreprenad. Se även volym 50 och 52.
52 Akt nr 104: Omläggning av Viksjövägen delen Mälarvägen-Veckovägen, Järfälla kommun. Se även volym 50-51.
53 Akt nr 105: Ynglingavägen - byggnadsetapp I - och "Drabantvägen" programhandling.
54 Akt nr 106: Ombyggnad av korsningen Mälarvägen-Viksjövägen.
55 Akt nr 107, 109-110:
Akt nr 107: Signalanläggning korsningen Mälarvägen-Viksjövägen.
Akt nr 109: Trafiksignalanläggning korsningen Järfällavägen-Mälarvägen.
Akt nr 110: Beläggning av äldra vägar inom Järfälla kommun.
56 Akt nr 108: Va-ledningar södra Stäket etapp I.
57 Akt nr 111: Ombyggnad av korsningen Järfällavägen-Mälarvägen, Järfälla kommun.
58 Akt nr 112: Ombyggnad av Järfällavägen delen Frihetsvägen-Allévägen, Järfälla kommun, se även volym FI:56 och volym 59-60.
59 Akt nr 112: Ombyggnad av Järfällavägen delen Frihetsvägen-Allévägen, Järfälla kommun, se även volym FI:56 och volym 58 och 60.
60 Akt nr 112-113:
Akt nr 112: Ombyggnad av Järfällavägen delen Frihetsvägen-Allévägen, Järfälla kommun, se även volym FI:56 och volym 58-59.
Akt nr 113: Järfällavägen-Frihetsvägen, signaler - förfrågningsunderlag.
61 Akt nr 114-115:
Akt nr 114: Va-ledningar och gator etapp II.
Akt nr 115: Signalreglerat övergångsställe på Folkungavägen.
62 Akt nr 116: Beläggnings- och kantstensarbeten i Järfälla kommun.
63 Akt nr 117: Gatu- och va-anläggningar Norra Kallhäll (ej kontrakt). Se även volym 64-65.
64 Akt nr 117: Gatu- och va-anläggningar Norra Kallhäll (ej kontrakt). Se även volym 63 och 65.
65 1972-1973 Akt nr 117-118:
Akt nr 117: Gatu- och va-anläggningar Norra Kallhäll (ej kontrakt). Se även volym 63-64.
Akt nr 118: Ombyggnad av lekgård Nibble barndaghem, Jakobsberg.
66 Akt nr 119: Va-ledningar och gator Södra Stäket etapp III.
67 Akt nr 120-121:
Akt nr 120: Beläggnings- och kantstensarbeten.
Akt nr 121: Signalreglerat övergångsställe på Skälbyvägen.
68 1974-1975 Akt nr 122-124:
Akt nr 122: Fabriksvägen, Kallhäll, gatu- och ledningsarbeten.
Akt nr 123: Gång- och cykelbro över SJ vid Vasavägen, Jakobsberg.
Akt nr 124: Beläggnings- och kantstensarbeten i Järfälla, förfrågan.
69 Akt nr 125 saknas, Torganläggning i Kallhälls centrum.
Akt nr 126: Beläggnings- och kantstensarbeten i Jäfälla kommun.
70 1974-1975 Akt nr 127-130:
71 Akt nr 131-132:
Akt nr 131: Underhålls- och reparationsarbeten på gator, ledningar och grönområden, förfrågningsunderlag (ej kontrakt).
Akt nr 132: Järfälla kommun, Zenitområdet.