Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Byggnadskontoret / Kommunalnämnden (1955-1968)
Serie
Sök

D1a - Register till anslutningsavtalen

Plats
P1:55:4:5
Anmärkning
Serien förvaras i byggnadskontorets expedition i "plåtböcker". Dessa är försvunna 2008!
I Vatten- och avloppsverkets arkiv förvaras register till avtal tecknade 1947-1955. Ej påträffade 2007!
Under 2008 gjordes ett register i samband med att avtalen levererades till kommunarkivet.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1955-1967 Jakobsberg.
- 1955-1967 Skälby-Barkarby.
- 1955-1967 Kallhäll.
- 1955-1967 Stäket.
1 1955-1968 registret redovisas i bokstavsordning efter fastighetsbeteckningar.