Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Byggnadskontoret / Kommunalnämnden (1955-1968)
Serie
Sök

F6 - Servitutsavtal

Plats
Anmärkning
Förvaras 2007 i VA/Väg- och avfallsavdelningens närarkiv (avdelningen tillhör tekniska nämnden år 2007- ).
Avtalen omfattar tiden 1947-1999, av vilka tiden 1947-1955 tillhör Vatten- och avloppsverkets arkiv, 1955-1968 Byggnadskontorets/kommunalnämndens arkiv, 1968-1994 Tekniska nämnden/gatukontorets arkiv och 1995-2006 Stadbyggnadsnämndens arkiv.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1947-1950 Avtal 1-50
2 1950-1960 Avtal 51-100
3 1960-1967 Avtal 101-150
4 1958-1967 Avtal 151-200
5 1960-1970 Avtal 200-250
6 1970-1976 Avtal 251-287
7 1975-1978 Avtal 288-344
8 1978-1983 Avtal 345-388
9 1983-1984 Avtal 389-405
10 1983-1999 Avtal 406-430