Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Byggnadskontoret / Kommunalnämnden (1955-1968)
Serie
Sök

D1b - Register till anslutningsavtalen, löpande

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong. Volymen ej påträffad 2007!
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1955-1967 Förvaras på expeditionen. Avtalen förtecknade i nummerordning. Innehåller även avtal tecknade 1947-1955, Vatten- och avloppsverkets arkiv.