Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Byggnadskontoret / Kommunalnämnden (1955-1968)
Serie
Sök

F3d - Övriga handlingar rörande anläggningsarbeten, Kallhäll

Plats
P1:57:1:2-
Anmärkning
Serien i arkivkartong.
Akterna lagda i bokstavsordning efter väg- eller områdesnamn.
P1:57:1:2 - 57:1:3
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1956-1961 Innehåller akt nr 1-3.
1: Avloppsreningsverk, planering för nytt, 1956-1961.
2: Avloppsreningsverk, vattendomstolen, skrivelser, akter, 1956-1959.
3: Badplats, 1956-1961.
2 1955-1967 Innehåller akt nr 4-9.
3 1958-1967 Innehåller akt nr 10-12.
10: Industriområde i östra Kallhäll, 1962-1967.
11: Industrivägen, väg, ledningar, 1964.
12: Kallhälls centrum, ledningar, 1958-1967.
4a 1960-1967 Innehåller akt nr 13-14.
13: Kallhälls idrottsplats, 1965-1967.
14: Kallhällsleden, 1964-1967.
4b 1960-1967 Innehåller akt nr 15-16.
15: Kallhälls missionshus, ledningar, 1960-1964.
16: Kallhälls villastad, exploatering, 1961-1964.
5 1956-1964 Innehåller akt nr 17-18.
17: Kallhälls villastad, 1956-1964.
18: Kallhälls villastad, avtal, utbetalningar, 1960-1961.
6 1956-1967 Innehåller akt nr 19-21.
19: Kallhälls, vägförening, 1961.
20: Kolängen, provisorisk va-ledning.
21: Kopparvägen, väg, ledningar, 1956-1967.
7a 1955-1967 Innehåller akt nr 22-27.
7b 1955-1967 Innehåller akt nr 22-27.
8 1961-1967 Innehåller akt nr 28-31.
28: SJ gångtunnel, 1961-1966.
29: Sjukhus, avlopp, 1967.
30: Skolan, ny utfart, 1961.
31: Smedvägen, vändplats för buss, 1965-1966.
9 1955-1962 Innehåller akt nr 32: Stationsområdet, förstärkning av ledningar.
10 1958-1967 Innehåller akt nr 33-35.
33: Svetsarvägen, ledningar, 1960-1964.
34: Syrenvägen, fördjupning av dike, 1967.
35: Svenska Maskinverken, industriområde, 1966-1967.
11 1958-1963 Innehåller akt nr 36-37.
36: Södra Kallhäll, ledningar 1958-1963.
37: Södra Kallhäll, radhusområde, vägar, ledningar, 1962-1963.
12a 1955-1967 Innehåller akt nr 38-42.
12b 1955-1967 Innehåller akt nr 38-42.