Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Byggnadsnämnden (Bgn) (1932-1994)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-15
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1 - Nämndens protokoll
A2 - Föredragningslistor
A3 - Delegationsbeslut
A4 - Bilagor till nämndens protokoll
A5 - Beredningars protokoll
A6 - Skyddskommittén
A7 - MBL Protokoll
B1 - Kopior till utgående skrivelser
B2 - Verksamhetsberättelser
C1a - Kansliets brevdiarier
C1b - Mätningsavdelningens brevdiarier
C2a - Diariekort, allmänna ärenden
C2b - Diariekort, jordregistret
D1 - Förteckningar över detaljplaneringens läge
D2 - Byggnadskonsulentens journal över ärenden
D3 - Registerkort över förrättningar
D4 - Besiktning av va-ledningar och gator
E1a - Diarieförda handlingar
E1b - Mätningsavdelningens diarieförda handlingar med register
F1 - Handlingar till stadsplaner fastställda före 1961
F2 - Byggnads-, stads- och detaljplaner
F3 - Byggnadsförbud
F4 - General- och översiktsplaner
F5 - Regionplaner
F6 - Tomtindelningar, fastställda
F7 - Byggnadslov
F8 - Byggnadstillstånd
F9 - Byggnadsordningar
F10 - Civilförsvarsbestämmelser
F11 - Studieresor
F12 - Stadsplaner och byggnadsplaner som aldrig fullföljts
G1 - Kassaböcker
G2 - Verifikationer
G3 - Journal över bilresor
G4 - Inventarieförteckningar
J1 - Förslag till regionplan för Stockholmstrakten
J2 - Stadsplaner och byggnadsplaner, kartor
J3 - Stomnätskartor, negativ
J4 - Stomnätskartor, papperskopior
J5 - Registerkartor, papperskopior
J6 - Tomtindelningar, kartor
J7 - Adresskartor, negativ
J8 - Detaljplaner, kartor
J9 - Primärkartor, negativ
J10 - Primärkartor, papperskopior
K1 - Flygfoton
L1 - Tidningsurklipp

Byggnadsnämnden (Bgn) (1932-1994)

 
Historik för
Byggnadsnämnden
1932-1994

Fnr 34Byggnadsnämnden bildades 1932.
Den 1 januari 1995 övertog den nyinrättade Stadsbyggnadsnämnden verksamheten.

Namnberedningen låg under Byggnadsnämden från 1960 fram till 1995 då Stadsbyggnadsnämnden tog över verksamheten, 2007 tog Tekniska nämnden över namnberedningsärenden.
I Stadsbyggnadsnämndens arkiv serie A2 Beredningars protokoll fortsätter namnberedningens protokollsserie 1995 - 2006. För en komplett historik över namnberedningsärenden se Namnberedningskommitténs arkiv. Även byggnadsmärkesberedningens protokoll fortsätter i stadsbyggnadsnämndens serie A2. I stadsbyggnadsnämndens serie F5 och F6 finns även handlingar från tiden då namnberedningen respektive byggnadsmärkesberedningen låg under byggnadsnämnden.

Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1979
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1986-1997
Ingalil Plahn 2006
Kompletterad av Eva Nilsson 2013 och 2015

Byggnadsnämnden (Bgn) (1932-1994)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Byggnadsnämnden (Bgn) (1932-1994)