Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Byggnadsnämnden (Bgn) (1932-1994)
Serie
Sök

J8 - Detaljplaner, kartor

Plats
Centralarkivet, kartskåp
Anmärkning
Kartor i ritningsskåp. Den 1 juli tillkom en ny plan- och byggplan. Stadsplanen och byggnadsplanen ersattes av detaljplaner. Enligt denna lag SFS 1987:246 § 29 antas detaljplanen av kommunfullmäktige. Då besvärstiden - tre veckor - gått ut träder planen i laga kraft om ingen överklagat till länsstyrelsen.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
" 1994 1994-12-08 Detaljplan för bostäder vid Vibblabyvägen, fastigheten Jakobsberg 2:2409 m fl. (3 kartor.)
- 1994 1994-12-08 BDe. Detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402. (2 kartor.)
L7 1987 1987-11-24 Detaljplan för del av Barkarby centrum (butikshus) fastigheten Barsbro 1:313 (enkelt planförfarande). (1 karta.)
- 1988 1988-02-24 Detaljplan för fastigheterna Jakobsberg 18:13 m fl (fd Säby 3:13 Motelltomten) i Jakobsberg. (3 kartor.)
- 1988 1988-02-24 Detaljplan för fastigheterna Jakobsberg 2:2, 22:15 m fl. (4 kartor.)
- 1988 1988-06-15 Detaljplan för arbetsområde i Norra Ormbacka, delplan I, del av fastigheten Skälby 46:10 m fl i Skälby. (3 kartor.)
- 1988 1988-06-28 Detaljplan för fastigheterna Jakobsberg 10:1, 2:2403 m fl (område vid Kvartalsvägen). (3 kartor.)
- 1988 1988-07-07 Detaljplan för område mellan Jupitervägen och Saturnusvägen i Skälby omfattande fastigheterna Skälby 46:1 m fl. (1 karta.)
- 1988 1988-09-15 Detaljplan för del av fastigheten Veddesta 2:1 m fl (Ormbackaleden). (3 kartor.)
- 1988 1988-09-16 Detaljplan för bostadskvarter vid Biskop Jöns väg i Norra Stäket, omfattande del av fastigheten Stäket 1:1. (1 karta.)
- 1988 1988-11-22 Detaljplan för Lilla Ulvsätra, omfattande delar av fastigheterna Ulvsätra 1:1 och Kallhäll 6:3 m fl i Järfälla kommun. (3 kartor.)
- 1989 1989-03-17 Detaljplan för del av Veddesta södra industriområde, fastigheten Veddesta 2:30 i Järfälla kommun. (1 karta.)
- 1989 1989-05-24 Detaljplan för del av Veddesta södra industriområde, delområde II. (3 kartor.)
L9 1992 1992-04-03 Detaljplan för fastigheten Viksjö 3:572 Viksjö Tennisklubb. (2 kartor.)
- 1992 1992-04-03 Detaljplan för fastigheten Bredgården 1:2. (3 kartor.)
- 1992 1992-04-03 Detaljplan för fastigheten Skälby 66:25 66:26 och 46:1, Skillingvägen. (2 kartor.)
- 1992 1992-04-06 Detaljplan för Veddesta Västra industriområde, delområde III. (3 kartor.)
- 1992 1992-05-06 Detaljplan för del av fastigheten Skälby 3:541, södra Ormbacka. (2 kartor.)
- 1992 1992-06-02 Detaljplan för fastigheten Viksjö 9:14 m.fl. Sviskonvägen. (1 karta.)
- 1992 1992-07-08 Detaljplan för fastigheten Skälby 3:707-710, Kämpevägen. (2 kartor.)
- 1992 1992-07-15 Detaljplan för Vamtomten. (3 kartor.)
- 1992 1992-07-08 Förlängning av genomförandetid (1987-11-12) Veddesta södra Industriområde Veddesta 2:1 m.fl. (1 karta.)
- 1992 1992-07-08 (1987-07-09) Förlängning av genomförandetid Östra Polhem, Polhem 2:32, 4:1. Berghem 3:2, Jakobsberg 18:1
- 1992 1992-07-08 (1987-02-27) Förlängning av genomförandetid Stadsplan Slöjdvägen 2:316 m.fl. (1 karta.)
- 1992 1992-07-08 (1987-02-20) Förlängning av genomförandetid Veddesta västra industriområde, Veddesta 2:46 m.fl. (1 karta.)
- 1992 1992-07-08 (1983-05-11) Förlängning av genomförandetid delar av södra Stäket, Almarestäket 115:1 m.fl. (1 karta.)
- 1992 1992-07-08 (1983-04-11) Förlängning av genomförandetid Stadsplan för del av Jakobsberg (Kvarnvingevägen). (1 karta.)
- 1992 1992-07-08 (1982-10-12) Förlängning av genomförandetid del av Norra Stäket 1:1 m.fl. (3 kartor)
- 1992 1992-07-08 (1982-07-20) Förlängning av genomförandetid Trappeberg 1:3 m.fl. (2kartor)
- 1992 1992-07-08 (1981-12-10) Förlängning av genomförandetid del av Skälby, Vårdkasekyrkan mm. Skälby 3:553. (1 karta)
- 1992 1992-07-08 (1981-09-10) Förlängning av genomförandetid Stäkets Marina, Kallhäll 5:7. (1 karta.)
- 1992 1992-07-08 (1981-02-13) Förlängning av genomförandetid stadsplan industriområde Galgbacken. (1 karta.)
- 1992 1992-07-08 (1980-09-02) Förlängning av genomförandetid Stadsplan för del av industriområde Bredgården, Kallhäll. (1 karta.)
- 1992 1992-07-08 (1979-12-10) Förlängning av genomförandetid del av Viksjö V, servicetomt. (1 karta.)
- 1992 1992-07-08 (1985-03-12) Förslag till stadsplan för område vid Barkarby Torg, Barkarby 1:77 m fl. (1 karta.)
- 1992 1992-07-08 (1985-09-06) Förslag till ändring av stadsplan för del av Veddesta Industriområde Veddesta 2:1 och 1:9. (1 karta.)
- 1992 1992-07-08 (1981-06-17) Förslag till ändring av stadsplan i Ormbacka. (1 karta.)
L10 1992 1992-09-23 Detaljplan för del av fastigheten Säby 3:20, komplettering. (1 karta.)
- 1992 1992-10-29 Detaljplan för fastigheten Berghem 1:3 m.fl. Skimmelvägen. (1 karta.)
- 1992 1992-10-29 Detaljplan för fastigheten Skälby 3:655 m.fl. Banvägen. (1 karta.)
- 1992 1992-11-18 Detaljplan över Järfällavägens förlängning fastigheterna Skälby 46:10, Viksjö 3:3 m.fl. (2 kartor.)
- 1992 1992-12-03 Ändring av deltaljplan för bussgata Norra Kallhäll, Kallhällsleden-Kraftvägen. (1 karta.)
- 1992 1992-12-30 Detaljplan för fastigheten Skälby 3:1409 m. fl. Östra Vega. (3 kartor.)
- 1993 1993-01-07 Ändring av detaljplan för del av Veddesta södra industriområde, delområde II omfattande Veddesta 2:11 m.fl. Veddesta Företagcentrum. (1 karta.)
- 1993 1993-02-24 Detaljplan för fastigheten Barkarby 2:1 Kyrkbyn 2:1 m.fl. Begravningsplats. (3 kartor.)
- 1993 1993-06-14 Ändring av detaljplan för Barkarby 1:47, F.d. Tingshuset. (1 karta.)
- 1993 1993-07-15 Detaljplan för fastigheten Viksjö 9:412 Päronstugan. (3 kartor.)
- 1993 1993-09-22 Detaljplan Stäket 69:1, Våråsgården. (3 kartor.)
- 1993 1993-11-18 Detaljplan för Jakobsbergs centrum, Riddarparken och Tornerparkeringen, fastigheten Jakobsberg 11:5 m fl. (2 kartor.)
- 1993 1993-11-18 Detaljplan för Viksjö golfbana, fastigheten Viksjö 3:488 m fl. (4 kartor.)
- 1993 1993-12-01 Detaljplan för fastigheten Jakobsberg 2:2699, Dackevägen. Enkelt planförfarande. (3 kartor.)
- 1993 1993-12-01 Detaljplan för fastigheten Jakobsberg 18:22, Jakobsbergs trafikplats, Södra delen. Enkelt planförfarande. (3 kartor.)
- 1994 1994-01-05 Detaljplan för fastigheten Viksjö 6:371, Fiskarstugan. Enkelt planförfarande. (3 kartor.)
- 1994 1994-02-15 Detaljplan för bostäder m m vid Viksjö gård, fastigheten Viksjö 2:2 m fl. (3 kartor.)
- 1994 1994-03-23 Detaljplan för fastigheten Björkliden 49:1, villa vid gamla Folkets hus i Kallhäll. (2 kartor.)
- 1994 1994-03-23 Detaljplan för fastigheten Veddesta 2:1, Spjutvägen/ Runstensvägen. (3 kartor.)
- 1994 1994-06-03 Ändring av detaljplan, del av Viksjö, delområde 1:2-8. Enkelt planförfarande. (2 kartor.)
- 1994 1994-06-09 Detaljplan för fastigheten Viksjö 4:404 mfl, Utsädesgränd, f d Lundstugan. (3 kartor.)
- 1994 1994-06-15 Detaljplan för fastigheterna Görväln 3:1 och Görväln 1:3, Görvälns gamla skola. (1 karta.)
- 1994 1994-07-18 Detaljplan för fastigheten Skälby 46:10 m fl, Norra Vega. (3 kartor.)
- 1994 1994-08-12 Ändring av detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402. (2 kartor.)
- 1994 1994-08-22 Detaljplan för del av fastigheten Jakobsberg 11:3, Vallvägen. (3 kartor.)