Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Byggnadsnämnden (Bgn) (1932-1994)
Serie
Sök

A3 - Delegationsbeslut

Plats
Saknas
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Senare arkivlades delegationsbesluten bland diarieförda handlingar, nämndens allmänna ärenden, serie E1a under versamhetsområde 330, 1973-1974 på 300, 1975-1976 på 330 och fr o m 1977 på 300.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1962-1966 Saknas.