Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Byggnadsnämnden (Bgn) (1932-1994)
Serie
Sök

J2 - Stadsplaner och byggnadsplaner, kartor

Plats
Centralarkivet, kartskåp
Anmärkning
Kartor i ritningsskåp. Ett register över fastställda stadsplaner och byggnadsplaner förs löpande och förvaras i serie D1.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1961 1961-02-04 a. Jämkning av byggnadsplan för del av Görväln 1:5. P 1235/60.
- 1961 1961-02-04 b. Ändring av byggnadsplan för Jakobsberg 2:114, 2:439 m fl. P 1208/60.
- 1961 1961-02-14 Ändring av byggnadsplan för del av Jakobsberg 2:1188 Ekedal och 2:1261 - 2:1343. P 1093/60 och P 1220/60.
- 1961 1961-02-27 Förslag till byggnadsplan för Skälby 3:136. P 1201/60.
- 1961 1961-03-03 Utvidgning av byggnadsplan för centrum i Kallhäll, byggetapp 2. P 880/60.
- 1961 1961-03-06 Ändring av byggnadsplan för Jakobsberg 2:439, 2:895, 2:1101 m fl. P 1200/60.
- 1961 1961-03-11 Ändring av byggnadsplan för del av Görväln 4:1 m m. P 1088/60.
- 1961 1961-07-12 a. Ändring och utvidgning av Björkliden 1-1 m m. P 1094/60
- 1961 1961-07-12 b. Ändring av byggnadsplan för Barsbro 1:208 och 1:209 m fl. P 123/60.
- 1961 1961-07-13 Stadsplan för Jakobsbergs centrum. P 5/61. (2 kartor.)
- 1961 1961-07-14 Ändring av byggnadsplan för del av Jakobsberg 2:10 och 2:124 m m. P 873/60 och P 1230/60.
- 1961 1961-10-23 Ändring och utvidgning av byggnadsplan för Skälby 3:121 och 3:911 m m. P 1236/60.
- 1961 1961-12-27 Ändring och utvidgning av byggnadsplan, Flygarvägen m m i Barkarby. P 7/61.
- 1962 1962-01-15 Ändring och utvidgning av byggnadsplan för Jakobsberg 2:5, 2:66 m m. P 1158/60, P 1213/60 och P 1222/60.
L 1 1962 1962-02-03 Ändring av del av stadsplan för Jakobsbergs centrum. P 12/61.
- 1962 1962-03-16 Ändring av byggnadsplan för del av Jakobsberg 2:1188, 2:1683 - 2:1694. P 11/61. (1 karta.)
- 1962 1962-03-24 Byggnadsplan för Skälby 38:1 m fl. P 1239/60 och P 1087/60.
- 1962 1962-08-06 a. Ändring av stadsplan för del av södra Skälby. P 21/61.
- 1962 1962-08-06 b. Ändring av stadsplan för del av Jakobsbergs centrum. P 14/61. (1 karta.)
- 1962 1962-08-07 Stadsplan för Jakobsberg 2:179-2:181, 2:222 m m. P 5/62. (1 karta.)
- 1962 1962-08-10 Ändring av stadsplan för del av Jakobsbergs centrum. P 4/62. (1 karta.)
- 1962 1962-11-07 Ändring och utvidgning av byggnadsplan för Veddesta 1:6-1:10, 2:1-2:11.
- 1962 1962-11-26 Byggnadsplan för Skälby 3:575 m fl. P 6/62.
- 1963 1963-01-15 Byggnadsplan för södra Kallhäll, byggnadsetapp 2. P 13/61, P 26/62.
- 1963 1963-02-28 Ändring och utvidgning av byggnadsplan för del av Jakobsberg 2:13, 2:14, 2:925 m fl. P 17/62.
- 1963 1963-03-13 Byggnadsplan för del av södra Skälby, östra delen. P 20/61 och P 23/62.
- 1963 1963-03-21 Byggnadsplan för Skälby 3:11, 3:13-3:15, 3:113-3:117 samt 3:118-3:120. P 10/61.
- 1963 1963-03-22 Byggnadsplan för del av E 18 genom Kallhäll. P 20/62.
- 1963 1963-03-23 Ändring och utvidgning av byggnadsplan vid väg E 18 Stockholm-Enköping inom Nyboda-Stäket. P 19/62.
- 1963 1963-04-05 Ändring av byggnadsplan för utbyggnadsetapp 1 av södra Kallhäll. P 26/62.
- 1963 1963-04-17 Ändring och utvidgning av byggnadsplan för Lilla Björkeby. P 12/62.
- 1963 1963-06-17 a.Byggnadsplan för Skälby 3:216-3:219. P 21/62.
- 1963 1963-06-17 b. Byggnadsplan för Skälby 3:210, 3:211. P 18/62.
- 1963 1963-07-12 Stadsplan för Jakobsberg 2:1121, Söderhöjden, Jakobsberg 2:543 m fl. P 1/63.
- 1963 1963-07-17 Ändring och utvidgning av stadsplan för delar av Säby 1:1, Jakobsberg 2:97 m fl. P 27/62. (1 karta.)
- 1963 1963-11-12 Ändring och utvidgning av byggnadsplan för Järfälla trädgårdstomt 7:71-7:82 m m. P 23/61.
- 1963 1963-11-20 Byggnadsplan för industriområde, etapp 1 på Ulvsättra. P 25/62
- 1963 1963-11-23 Ändring och utvidgning av byggnadsplan för Vålberga 1:208, Barsbro 1:9, Barsbro 1:208 m fl. P 24/62.
- 1964 1964-02-28 Stadsplan för Jakobsberg 2:18, 2:109 m fl. P 1241/60. (1 karta.)
- 1964 1964-03-25 Stadsplan för Jakobsberg 2:104 m fl. P 3/63.
- 1964 1964-05-27 Ändring av byggnadsplan för Barsbro 1:10. P 13/63.
- 1964 1964-07-07 Ändring av byggnadsplan för del av Jakobsbergs centrum. P 8/64.
- 1964 1964-11-11 Stadsplan för delar av Jakobsberg 2:108, 2:868 m fl. P 12/63. (1 karta.)
- 1964 1964-12-22b Stadsplan för Berghemsområdet i Jakobsberg. P 1/64. (1 karta.)
- 1965 1965-03-24 Stadsplan för del av Jakobsbergs centrum, väster om järnvägen. P 7/64.
- 1965 1965-05-10 Upphävande av del av en av Länsstyrelsen den 15 januari 1963 fastställd byggnadsplan för utbyggnadsetapp 2 i södra Kallhäll- p 1/65.
- 1965 1965-10-08 Stadsplan för del av Görväln 4:1. P 15/63. (1 karta.)
- 1965 1965-11-03 Ändring och utvidgning av Jakobsbergs centrum, väster om järnvägen. P 16/65. (1 karta.)
- 1965 1965-12-16 Stadsplan för västra delen av Jakobsberg. P 22/62.
- 1966 1966-06-03 Stadsplan för del av Kalvshälla 1:1 och Veddesta 2:1. P 18/65. (1 karta.)
- 1966 1966-08-19 Stadsplan för Barsbro 1:3 m fl, del av Skälby 46:1 och Veddesta 2:1 m fl. P 17/65. (1 karta.)
- 1966 1966-10-26 Stadsplan för del av Säby 3:1, Tallbohov. P 3/64.
- 1967 1967-01-12 a. Stadsplan för delar av Jakobsberg 2:96 och Säby 3:1 m fl. P 24/64. (1 karta.)
- 1967 1967-01-12 b. Ändring av stadsplan för västra delen av Jakobsberg. P 3/66.
- 1967 1967-01-30 Stadsplan för Skälby 3:568 m fl, Björkebyskolan. P 19/65. (1 karta.)
- 1967 1967-03-17 Stadsplan för del av Viksjö, delplan 1. P 7/63.
- 1967 1967-08-04 Ändring och utvidgning av stadsplan för centrum i Kallhäll, Källtorpsskolan. P 3/65. (1 karta.)
- 1967 1967-08-07 Ändring och utvidgning av Jakobsberg 2:18, 2:109 m fl. P 25/65. (1 karta.)
- 1967 1967-10-26 Ändring och utvidgning av stadsplan för centrala Jakobsberg, Allèvägen och del av Viksjövägen m m. P 20/64. (2 kartor.)
- 1967 1967-11-09 Stadsplan för del av Veddesta industriområde, Veddesta 2:1 m fl. P 18/64. (1 karta.)
- 1967 1967-11-29 Stadsplan för begravningsplats på del av Görväln 3:1. P 3/67. (1 karta.)
- 1967 1967-12-15 Stadsplan för industriområde Ulvsättra 1:1 i Kallhäll. P 19/67. (1 karta.)
- 1968 1968-01-15 Stadsplan för Skälby 3:756, 3:847 m fl. P 10/65. (1 karta.)
- 1968 1968-01-19 a. Stadsplan för centrala Jakobsberg, norr om Allèvägen, delområde 1, A-område, fastställd av kommunikationsdepartementet. P 2/66. (1 karta.)
- 1968 1968-01-19 b. Stadsplan för centrala Jakobsberg, norr om Allèvägen, delområde I, alternativförslag. (1 karta.)
- 1968 1968-01-31 a. Stadsplan för sydvästra delen av Jakobsberg, skolområde och idrottsplats. P 15/65. (2 kartor.)
- 1968 1968-01-31 b. Stadsplan för del av Jakobsberg, Västerby m m. P 12/64. (1 karta.)
- 1968 1968-02-05 Stadsplan för del av centrala Jakobsberg, norr om Allèvägen, delområde II. P 21/67. (1 karta.)
- 1968 1968-04-22 Stadsplan för del av Skälby 46:1 m fl. P 11/67. (1 karta.)
- 1968 1968-04-29 Stadsplan för Skälby 3:554 m fl, Björkebyskolan. P 6/67. (1 karta.)
- 1968 1968-04-30 Stadsplan för södra Skälby, östra delen. P 24/65. (1 karta)
- 1968 1968-05-08 Ändring av stadsplan för Jakobsberg 2:134, 2:595 m fl. P 20/67. (1 karta.) P2
- 1968 1968-05-30 Stadsplan för Ormbacka och Hästhagen, Skälby 46:10 ingår. P 18/63. (1 karta.) P2
L2 1968 1968-05-30 Stadsplan för Jakobsberg 2:1105, 2:1399 m fl. P 26/65. (1 karta.)
- 1968 1968-06-06 Stadsplan för del av västra Jakobsberg, Snuten 2:1 m fl. P 1/66. (1 karta.)
- 1968 1968-06-27 Stadsplan för Jakobsbergs norra industriområde och del av Järfällaleden, delplan I. P 14/65 (1 karta.)
- 1968 1968-07-10 Stadsplan för Skälby 3:700, 3:881 m fl. P 13/67. (1 karta.)
- 1968 1968-08-28 Stadsplan för del av Barsbro och Björkeby. P 7/65. (1 karta.)
- 1968 1968-08-28 Stadsplan för Viksjö 3:2 m fl, Sandudden. P 9/66. (1 karta.)
- 1968 1968-09-06 Stadsplan för Bolindervallen, Ulvsättraskolan m m i Kallhäll. P 11/64. (1 karta.)
- 1968 1968-09-20 Stadsplan för Jakobsberg 2:126, 2:127 m fl, i västra delen av Jakobsberg. P 20/65. (1 karta.)
- 1969 1969-01-28 Ändring av stadsplan för del av Säby 3:2, Tallbohovskolan. (1 karta.)
- 1969 1969-02-18 Stadsplan för del av Görväln 1:202 vid Lädersättravägen i södra Kallhäll. P 7/68. (1 karta.)
- 1969 1969-02-19 a. Stadsplan för Zenitvägen, delområde I, västra Skälby. P 2/68. (1 karta.)
- 1969 1969-02-19 b. Stadsplan för del av södra Skälby, Sörgårdsvägens förlängning. P 5/66. (1 karta.)
- 1969 1969-02-25 Stadsplan för del av Viksjö, delplan II. P 14/67. (1 karta.)
- 1969 1969-02-28 a. Ändring och utvidgning av stadsplan för del av centrala Jakobsberg, bussterminal, järnvägsstation m m. P 22/67. (1 karta.)
- 1969 1969-02-28 b.Stadsplan för Järfällavägen söder om Viksjövägen i Jakobsberg. P 11/65. (1 karta.)
- 1969 1969-06-09 Stadsplan för del av Zenitvägen, delområde II i västra Skälby. P 12/68. (1 karta.)
- 1969 1969-06-25 Stadsplan för del av Jakobsberg 2:1188, Russvägen. P 9/67. (1 karta.)
- 1969 1969-07-10 Ändring och utvidgning av stadsplan för centrum av Kallhäll. P 31/67. (1 karta.)
- 1969 1969-09-10 Stadsplan för Veddesta 2:1 och 2:19 m fl. P 13/66. (1 karta.)
- 1970 1970-02-23 Stadsplan för område vid Lädersättravägen i södra Kallhäll, utbyggnadsetapp II. P 2/67. (1 karta.)
- 1970 1970-04-24 Ändring av stadsplan för västra delen av Jakobsberg, Vårvägen. P 7/69. (1 karta.)
- 1970 1970-08-13 Ändring av stadsplan för del av centrala Jakobsberg, Jakobsberg 2:26 m fl, Norrby. (1 karta.)
- 1971 1971-02-02 Ändring av stadsplan för Viksjö 2:4, Rävkullen. P 19/69. (2 kartor.)
- 1971 1971-02-04 Ändring och utvidgning av stadsplan för del av Berghemsområdet i Jakobsberg. P 7/67. (1 karta.)
- 1971 1971-04-29 Stadsplan för del av Viksjö, delområde III, Lund, kvarteren 1, 2, 3, och 4, Viksjö 3:11 m fl. P 9/70. (2 kartor.)
- 1971 1971-06-16 Ändring och utvidgning av stadsplan för del av Säby 3:2. P 2/69. (1 karta.)
- 1971 1971-09-16 Stadsplan för del av Viksjö 3:11 och 3:8, ställverk. P 7/71. (1 karta.)
- 1971 1971-12-29 Stadsplan för Ormbacka industriområde, Skälby 3:674 - 3:678 m fl. P 22/65. (1 karta.)
- 1972 1972-01-26 Ändring och utvidgning av stadsplan för industriområde i Kallhäll, omfattande del av Ulvsättra 1:1, Bredgården 1:2 m fl. P 10/69 K. (1 karta.)
- 1972 1972-02-15 Stadsplan för södra Stäket. P 13/68. (2 kartor)
- 1972 1972-02-18 Ändring av stadsplan för Säby 3:13 och 3:14 i Jakobsberg. P 14/68 J. (1karta.)
- 1972 1972-05-02 a. Ändring av stadsplan för del av Viksjö, delområde 1:1, SIAB B 3, omfattande Viksjö 2:4 m fl. P 8/71 V. (1 karta.)
- 1972 1972-05-02 b. Ändring av stadsplan för del av Viksjö, delområde II:4, SIAB B 3, omfattande del av Viksjö 3:8. P 12/70 V. (1 karta.)
- 1972 1972-05-02 c. Ändring av stadsplan för del av Jakobsbergs centrum, omfattande Jakobsberg 2:414 m fl. P 8/70 J. (1 karta.)
- 1972 1972-12-22 del 1.Stadsplan för norra Kallhäll, del av Stäket 2:1 m fl. P 5/68 K .
- 1972 1972-12-22 del 2. id Stadsplan för norra Kallhäll, del av Stäket 2:1 m fl. P 5/68 K. (3 kartor.)
- 1973 1973-03-07 Ändring och utvidgning av stadsplan för Jakobsbergs norra industriområde, delplan 2, Jakobsberg 2:11 m fl. P 13/71 J. (1 karta.)
- 1973 1973-04-02 Ändring av stadsplan för område vid Lädersättravägen, barnstuga, omfattande Lädersättra 1:20 m fl i Kallhäll. P 5/72 K. (1 karta.)
- 1973 1973-09-17 Stadsplan för del av Viksjö, delområde III, Lund, barnstuga, omfattande del av Viksjö 4:1 m fl. P 9/72 V. (1 karta.)
- 1973 1973-10-11 Ändring av stadsplan för del av Jakobsberg, barnstuga, omfattande del av Jakobsberg 2:1121 m fl. P 12/72 J. (1 karta.)
- 1973 1973-10-12 Stadsplan för del av Skälby, skola, omfattande Skälby 3:937 m fl. P 2/72 Sy. (1 karta.)
- 1973 1973-10-15 Stadsplan för industriområde i Kallhäll, AB Svenska Maskinverken, omfattande Kallhäll 1:22 m fl. P 11/71 K. (2 kartor)
- 1973 1973-10-29 Stadsplan för del av Kallhäll, barnstuga norr om Kopparvägen, omfattande del av Görväln 1:5, 1:175 m fl. P 10/72 K. (1 karta.)
L3 1974 1974-01-10 Ändring av stadsplan för Viksjö centrum, omfattande Viksjö 3:11 m fl. P 1/71 V. (3 kartor.)
- 1974 1974-03-25 Ändring av stadsplan, omfattande delar av Jakobsberg 2:2410 m fl. P 10/71 J. (1 karta.)
- 1974 1974-05-08 Ändring av stadsplan för del av Viksjö, delområde 1:2-8, barnstuga m m, omfattande del av Viksjö 2:4 m fl. (1 karta.)
- 1974 1974-05-28 Ändring och utvidgning av stadsplan för område vid Pilotvägen i Barkarby, omfattande del av Barsbro 1:13 m fl. P 15/73 B. (1karta.)
- 1974 1974-06-06 Ändring av stadsplan för Jakobsberg 2:2540 m fl. P 9/71 J. (1 karta.)
- 1974 1974-08-01 Stadsplan för del av Viksjö, delområde III, Lund, kvarter 5, omfattande Viksjö 3:3, 3:11 samt 4:1. P 6/71 V. (2 kartor.)
- 1974 1974-09-17 del 1. Stadsplan för del av Viksjö, delområde IV, Sandvik, områdena IV:2 och IV:6, omfattande del av Viksjö 3:1 m fl. P 1/72 V. (1 karta.)
- 1974 1974-09-17 del 2. Stadsplan för del av Viksjö, delområde IV, Sandvik, områdena IV:2 och IV:6, omfattande del av Viksjö 3:1 m fl. P 1/72 V. (1 karta.)
- 1974 1974-10-17 Stadsplan för del av Viksjö, delområde III, Lund, omfattande del av Viksjö 3:3, kvarter 6-7 m m, p 13/70 V. (1 karta.)
- 1974 1974-11-11 Ändring av stadsplan för del av Jakobsberg, Dackehallen, omfattande Jakobsberg 2:1942 och 2:1943. P 11/73 J. (1 karta.)
- 1974 1974-11-13 Ändring av stadsplan för Jakobsbergs centrum, omfattande kvarteret Lansen I. P 13/72 J. (1 karta.)
- 1975 1975-02-20 Ändring av stadsplan för område vid Kvartalsvägen, omfattande Jakobsberg 2:2403 m fl. P 16/73 J. (1 karta.)
- 1975 1975-09-09 Utvidgning av stadsplan för Jakobsbergs norra industriområde, SCA m m, omfattande Dikartorp 3:3 m fl. P 7/72 J. (1 karta.)
- 1975 1975-09-18 Stadsplan för område vid Orionvägen i södra Skälby, omfattande Skälby 3:515, 3:516 m fl. P 7/3 Sy. (1 karta.)
- 1976 1976-03-31 Ändring av stadsplan för del av Viksjö, delområde I, Rävkullen, kvarter 9, omfattande del av Viksjö 5:1 m fl. P 14/73 V. (1karta.)
- 1976 1976-05-03 Generalplan för Viksjöområdet. P 3/75 V. (1 karta.)
- 1976 1976-05-10 Ändring av stadsplan för del av Lädersättravägen i Kallhäll. P 19/74 K. (1 karta.)
- 1976 1976-05-21Stadsplan för del av Viksjö, delområde III. Lund, kvarter 9, omfattande del av Viksjö 3:3. P 12/74 V. (1 karta.)
- 1976 1976-07-06 Ändring av stadsplan för del av Viksjö, delområde I, Östra Berget, kvarter 10, omfattande del av Viksjö 5:1 m fl. P 1/69 V. (1 karta.)
- 1976 1976-07-14 Ändring och utvidgning av stadsplan för område vid Aspnässkolan, Engelbrektsvägens avstängning, omfattande Säby 1:3 och 2:1 m fl, i Jakobsberg. P 4/73 J. (1 karta.)
- 1976 1976-07-19 Ändring av stadsplan för del av Veddesta industriområde, Sammankomsthall för Jehovas Vittnen och barnstuga, omfattande del av Veddesta 2:1. P 11/75 J. (1 karta.)
- 1976 1976-10-05 Ändring och utvidgning av stadsplan för kyrkan i Kallhälls centrum, omfattande Kallhäll 1:19 m fl. P 2/74 K. (1 karta.)
- 1976 1976-10-26 Ändring av stadsplan för del av Veddesta industriområde, IBM, omfattande Veddesta 2:34 m fl. P 9/75 B. (1 karta.)
- 1976 1976-10-28 Stadsplan för del av Viksjö, delområde IV, Sandvik, kvarter 1 och 5, omfattande del av Viksjö 3:8 m fl. P 8/74 V. (2 kartor.)
- 1976 1976-12-01 Ändring av stadsplan för del av Viksjö, delområde II, fritidshem vid Högbyskolan, annexavdelning till Högbystugan, omfattande del av Viksjö 3:8 m fl. P 9/76 V (1 karta.)
- 1976 1976-12-16 Ändring av stadsplan för del av Viksjö, barstuga söder om Råstensvägen, omfattande Viksjö 2:4. P 6/76 V. (1 karta.)
- 1976 1976-12-17 Ändring av stadsplan för del av Viksjö, barnstuga söder om Viksjö centrum, Traktorstugan, omfattande del av Viksjö 3:11. P 5/76 V. (1 karta.)
- 1977 1977-01-12Stadsplan för del av Viksjö, delområde III, Lund, kvarter 8, omfattande del av Viksjö 3:3. P 5/73 V. (1 karta.)
- 1977 1977-05-03 Stadsplan för del av Viksjö, delområde III, Lund, kvarter 11, omfattande del av Viksjö 3:3. P 5/75 V. (1 karta.)
- 1977 1977-06-20 Ändring och utvidgning av stadsplan för Vattmyra, omfattande Jakobsberg 2:5, 2:1399 m fl. P 6/70 J. (1 karta.)
- 1977 1977-06-21 del 1.Stadsplan för del av Slammertorp i södra Kallhäll, Arla m fl, omfattande Lädersättra 1:107 m fl, alternativ B. P 1/76 K. (1 karta.)
- 1977 1977-06-21 del 2. Stadsplan för del av Slammertorp i södra Kallhäll, Arla m fl, omfattande Lädersättra 1:107 m fl, alternativ B. P 1/76 K. (1 karta.)
- 1977 1977-08-02 Stadsplan för strandområde i norra Kallhäll, omfattande Bonäs 1:4 m fl. P 10/75 K. (1 karta.)
- 1977 1977-08-24 Ändring och utvidgning av byggnadsplan för del av Björkliden, omfattande Björkliden 49:1 m fl. P 1/73 K. (1 karta.)
- 1977 1977-09-27 Stadsplan för kolonilotter vid Attackvägen, omfattande del av Vålberga 3:1. P 1/77 B. (1 karta.)
- 1977 1977-10-18 Ändring och utvidgning av stadsplan för del av Viksjö, delområde 1 och III, Lund,, kvarter 10, Södra Berget, omfattande del av Viksjö 3:3 m fl. P 5/71 V. (2 kartor.)
- 1977 1977-11-23 Stadsplan för del av Kallhäll, område vid Kopparvägen, omfattande del av Kallhäll 1:1. P 23/76 K. (1 karta.)
- 1978 1978-02-27 Stadsplan för del av Viksjö, delområde IV, Sandvik, kvarter 9, omfattande del av Viksjö 3:1. P 2/76 V. (1 karta.)
- 1978 1978-05-18 Ändring och utvidgning av stadsplan för Norra Kallhäll, del av Stäket 2:1 m fl. P 10/76 K. (3 kartor.)
L4 1978 1978-07-14 Ändring och utvidgning av stadsplan för Jakobsbergs norra industriområde, BPA, delplan 3, omfattande Jakobsberg 9:1 m fl. P 11/76 J. (1 karta.)
- 1978 1978-07-19 Ändring av stadsplan för del av Skälby 46:1 m fl, område vid Orionstugan. P 7/77 Sy. (1 karta.)
- 1978 1978-07-20 Ändring av stadsplan för del av Jakobsberg, område vid Fyrspannstugan, omfattande Jakobsberg 2:81 m fl. P 6/77 J. (1 karta.)
- 1978 1978-12-22 Stadsplan för del av Viksjö, delområde IV, Sandvik, kvarter 10, omfattande del avViksjö 3:1. P 13/76 V. (1 karta.)
- 1979 1979-01-25 Ändring av stadsplan för del av Säby 3:2 och 3:11, barnstuga vid Tallbohovskolan. P 6/78 J. (1 karta.)
- 1979 1979-04-04 Ändring av stadsplan för del av Viksjö, barnstuga vid Fotbollsvägen, omfattande del av Viksjö 3:3 m fl. P 12/78 V. (1 karta.)
- 1979 1979-05-28 Stadsplan för område vid Säby gård, omfattande del av Säby 3:17. P 13/77 J. (1 karta.)
- 1979 1979-09-10 Stadsplan för del av Viksjö, delområde V, Fjällen, Fjällenskolan, omfattande del av Viksjö 3:1 m fl. P 3/78 V. (1 karta.)
- 1979 1979-09-26 Ändring av stadsplan för Veddesta industriområde, Rikets sal för Jehovas vittnen, omfattande del av Viksjö 3:3. P 20/78 V. (1 karta.)
- 1979 1979-11-12 Stadsplan för område vid Zenitvägen, delområde III i västra Skälby. P 2/78 Sy. (1 karta.)
- 1979 1979-12-10 Stadsplan för del av Viksjö, delområde V, Fjällen, servicetomt, omfattande del av Viksjö 3:11. P 17/76 V. (1 karta.)
- 1980 1980-02-12 Stadsplan för del av Kallhäll, kvarteren Tennringen och Stålringen, omfattande Ulvsättra 1:86 m fl. P 15/77 K. (1 karta.)
- 1980 1980-03-12 Ändring av stadsplan för del av Jakobsberg, landstingslokaler m m, omfattande Jakobsberg 2:1907 m fl. P 6/79 J. (1 karta.)
- 1980 1980-03-27 Ändring av stadsplan för del av Jakobsberg, AMU-center, omfattande Jakobsberg 2:2583 m fl. P 1/79 J. (1 karta.)
- 1980 1980-03-28 Stadsplan för del av Jakobsberg, statskyrkolokaler, omfattande Jakobsberg 2:988. P 2/79 J. (1 karta.)
- 1980 1980-03-31 Ändring av stadsplan för del av Veddesta industriområde, IBM, omfattande Veddesta 2:34 m fl. P 9/79 B. (1 karta.)
- 1980 1980-04-10 Stadsplan för del av Viksjö, delområde IV, Sandvik, kvarter 8, omfattande del av Viksjö 3:1. P 5/78 V. (1 karta.)
- 1980 1980-04-11 Stadsplan för del av Viksjö, delområde V, Fjällen, kvarter 3, omfattande del av Viksjö 3:11 m fl. P 8/78 V. (1 karta.)
- 1980 1980-04-14 Ändring av stadsplan för område vid Sångvägen i Jakobsberg, kontorshus, omfattande Jakobsberg 2:340 m fl. P 15/78 J. (1 karta.)
- 1980 1980-05-09 Stadsplan för område vid Banvägen i Skälby 46:1. P 22/78 Sy. (1 karta.)
- 1980 1980-08-22 Ändring av stadsplan för del av västra Jakobsberg, Vintervägens avstängning, omfattande Jakobsberg 2:2307 m fl. P 23/78 J. (1 karta.)
- 1980 1980-09-02 Ändring och utvidgning av stadsplan för del av industriområde i Kallhäll, Bredgården, omfattande del av Bredgården 1:2 m fl. P 13/70 K. (1 karta.)
- 1980 1980-09-18 Ändring av stadsplan för del av Viksjö, barnstuga, vid Viksjö gård, omfattande del av Viksjö 2:4. P 11/78 V. (1 karta.)
- 1981 1981-10-15 Ändring av stadsplan för del av Viksjö, delområde IV, kvarter 6, omfattande Viksjö 6:102 m fl. P 3/74 V. (1 karta.)
- 1981 1981-02-15 Stadsplan för industriområde Gagbacken, omfattande del av Stäket 2:2. P 14/78 K. (1 karta.)
- 1981 1981-02-27 Ändring av stadsplan för del av Viksjö, delområde II, Högby, kvarter 1 och 2, omfattande Viksjö 3:335 m fl. P 17/78 V. (1 karta.)
- 1981 1981-03-23 Ändring och utvidgning av stadsplan för Veddesta industriområde, omfattande Veddesta 2:1 m fl. P 11/69. (1 karta.)
- 1981 1981-03-27 Stadsplan för del av Viksjö, delområde V, Fjällen, kvarter 2, omfattande del av Viksjö 3:11. P 14/79 V. (1 karta.)
- 1981 1981-03-30 Stadsplan för del av Viksjö, Sandvik IV:11 och del av Fjällen V:2, omfattande del av Viksjö 3:1 m fl. P 16/78 V. (2 kartor)
- 1981 1981-06-17 Ändring och utvidgning av stadsplan för industriområde i Ormbacka, omfattande del av Veddesta 2:1 och Skälby 3:1306 m fl. P 9/80 Sy. (1 karta)
- 1981 1981-09-10 Stadsplan för Stäkets Marina, omfattande Kallhäll 5:7. P 26/76 St.
L5 1981 1981-11-05 Stadsplan för Orgonaområdet i Skälby, omfattande Skälby 3:92 m fl. P 1/78 Sy. (1 karta)
- 1981 1981-12-10 Ändring av stadsplan för del av Skälby, Vårdkasekyrkan m m, omfattande Skälby 3:553 m fl. P 12/70 Sy. (1 karta)
- 1982 1982-02-18 Ändring av stadsplan för del av Viksjö, delområde II, Högby, kvarter 3, omfattande Viksjö 3:288 m fl. P 19/79 V. (1karta)
- 1982 1982-02-23 Stadsplan för del av Viksjö, delområde V, Fjällen, kvarter 4, omfattande del av Viksjö 3:11 m fl. P 17/79 V. (1 karta)
- 1982 1982-02-25 Ändring av stadsplan för Veddesta västra industriområde, Järfällaleden, omfattande Veddesta 2:34 m fl. P 10/80 Sy. (1 karta.)
- 1982 1982-05-05 Stadsplan för del av Veddesta industriområde, Philips, omfattande Veddesta 2:25 m fl. P 4/80 B. (1 karta.)
- 1982 1982-05-06 Ändring av stadsplan för del av Kallhäll, tennishall m m, omfattande del av Ulvsättra 1:1 p 13/80 K. (1 karta.)
- 1982 1982-05-12 Stadsplan för del av Viksjö, delområde V, Fjällen, kvarter 1, omfattande del av Viksjö 3:11 m fl. P 16/79 V. (1 karta.)
- 1982 1982-05-19 Ändring av stadsplan för del av Viksjö, delområde II, Högby, kvarter 8, omfattande Viksjö 3:583 m fl. P 2/80 V. (1 karta.)
- 1982 1982-07-20 del 1. Stadsplan för Trappeberg, omfattande Trappeberg 1:3 m fl. P 5/77 St. (2 kartor.)
- 1982 1982-07-20 del 2.Stadsplan för Trappeberg, omfattande Trappeberg 1:3 m fl. P 5/77 St. (2 kartor.)
- 1982 1982-10-12 Stadsplan för del av norra Stäket, omfattande Stäket 1:1 m fl. P 5/80 St. (3 kartor.)
- 1982 1982-12-28 Ändring av stadsplan för del av Viksjö, delområde V, Fjällen, kvarter 2, omfattande Viksjö 3:585 m fl. P 1/82 V. (1 karta.)
- 1983 1983-04-11 Stadsplan för del av Jakobsberg, kontorshus vid Kvarnvingevägen, omfattande Jakobsberg 2:849 m fl. P 6/81 J. (1 karta.)
- 1983 1983-05-11 Stadsplan för del av södra Stäket, omfattande Almare-Stäket 115:1 m fl. P 4/82 St. (1 karta.)
- 1983 1983-07-14 Stadsplan för del av Viksjö, delområde V, Fjällen, kvarter 2, omfattande del av Viksjö 8:303. P 5/82 V. (1 karta.)
- 1983 1983-07-15 Stadsplan för område i sydvästra Skälby, Venusvägen, omfattande Järfälla trädgårdstomt 15:4 m fl. P 6/80 Sy. (1 karta.)
- 1983 1983-08-31 Ändring och utvidgning av stadsplan för del av Kallhäll, servicehus m m, omfattande Görväln 4:9 m fl. P 15/80 K. (1 karta.)
- 1984 1984-02-29 Stadsplan för Nydal, omfattande Beghem 2:1 m fl. P 27/76 J. (1 karta.)
- 1984 1984-05-24 Stadsplan för område vid Dukatvägen i Skälby, omfattande Järfälla trädgårdstomt 10:30 m fl. P 8/80 Sy. (1 karta.)
- 1985 1985-01-09 Stadsplan för del av Jakobsberg, gamla brandstationen, omfattande Jakobsberg 2:1184 m fl. P 8/82 J. (1 karta.)
- 1985 1985-01-25 Ändring och utvidgning av stadsplan för Sanduddens och Viksjös båthamnar, omfattande Viksjö 3:2 m fl. P 7/82 V. (1 karta.)
- 1985 1985-02-19 Stadsplan för Barkarby centrum samt ändring av stadsplan för Barkarbyskolan, omfattande fastigheterna Barsbro 1:3, 1:12, 1:161 m fl. P 11/80 B. (1 karta.)
- 1985 1985-03-12 Stadsplan för område vid Barkarby torg, omfattande fastigheterna Barkarby 1:77 m fl. P 6/82 B. (1 karta.)
- 1985 1985-09-06 Ändring av stadsplan för del av Veddesta industriområde, Veddesta gård, omfattande del av fastigheterna Veddesta 2:1 och 1:9. P 6/83 Sy. (1 karta.)
- 1986 1986-06-24 Upphävande av del av stadsplan för områdena Ormbacka och Hästhagen. P 8/85 Sy. (1 karta.) P2.
L6 1986 1986-03-17 Områdesplan för Barkarby-Skälby. P 1/83 Sy. (1 karta.)
- 1986 1986-07-23 Stadsplan för arbetsområde i södra Ormbacka, delplan 1, omfattande fastigheterna Skälby 3:570 m fl. P 2/85 Sy. (1 karta.)
- 1987 1987-02-20 Ändring av stadsplan för del av Veddesta västra industriområde, omfattande fastigheterna Veddesta 2:46 m fl. P 2/84 Sy. (1 karta)
- 1987 1987-02-27 Stadsplan för område vid Slöjdvägen, omfattande fastigheterna Jakobsberg 2:316 m fl. P 27/67 J. (1 karta.)
- 1987 1987-04-30 Stadsplan för del av Säby, Barkarbykrossen, omfattande del av fastigheterna Säby 3:1 och Säby 3:2, numera Barkarby 4:1 respektive Jakobsberg 18:1. P 12/80 J. (1 karta.)
- 1987 1987-07-09Stadsplan för östra Polhem, omfattande fastigheterna Polhem 2:32, 4:1 Berghem 3:2, Jakobsberg 18:1, Säby 4:1 m fl. P 6/85 J. (1 karta.)
- 1987 1987-11-12 Ändring av stadsplan för del av Veddesta södra industriområde, delområde 1, omfattande fastigheterna 2:1 m fl. (1 karta.)