Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Byggnadsnämnden (Bgn) (1932-1994)
Serie
Sök

F8 - Byggnadstillstånd

Plats
C 46:4:5
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1948-1949 Enligt Svensk författningssamling SFS 1943:444 krävdes byggnadstillstånd för byggnadsarbete vid krig eller krigsfara eller eljest under utomordentliga av krig föranledda förhållanden. Lagen gällde 1 juli 1943-30 juni 1944. Den förlängdes flera gånger