Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Byggnadsnämnden (1932-1994)
Serie
Sök

F4 - Generalplaner

Plats
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- Enligt byggnadslagen, Svensk författningssamling SFS 1947:385 § 9 anger generalplanen grunddragen för markens användning. Den fastställdes av kommunfullmäktige och sändes till Länsstyrelsen. Fr o m 1 juli 1987 gäller istället Plan- och bygglagen, SFS