Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Byggnadsnämnden (1932-1994)
Serie
Sök

F2 - Stadsplaner och byggnadsplaner

Plats
Ph 45:11
Anmärkning
Serien i arkivkartong. Stadsplaner och byggnadsplaner bildar en gemensam serie. Stadsplan; kommunen upprättar planen, verkställer den och står för alla kostnader. Byggnadsplan; kommunen upprättar planen, ägarna verkställer den och står för alla kostnader. Planerna fastställs av Länsstyrelsen och sorteras efter Länsstyrelsens fastställelsedatum. Det gäller även i de fall planen överklagats till Kommunikationsdepartementet. Planer fastställda före 1961 förvaras på Länsstyrelsen, arbetsexemplar gällande några planer förvaras på stadsarkitektkontoret. På Länsstyrelsen förvaras också planer som ej fullföljts och alltså ej fastställts och som nämnden beslutat avställa före 1961 eftersom de blivit inaktuella, där förvaras också byggnadsförbud före 1961. Kartorna till planerna förvaras plana i lådor efter fastställelsedatum. Handlingarna förvaras i kronologisk ordning i omslag i arkivkartonger. Fr o m 1 juli 1987 gäller Plan- och bygglagen - Svensk Författningssamling SFS 1987:10 med ändringar SFS 1987:246. Stads- och byggnadsplaner ersätts av detaljplaner. Detaljplaner behandlas i SFS 1987:246 5 kap. Enligt § 29 antas planer av kommunfullmäktige. " Fullmäktige får uppdrag åt kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden att anta planer som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt". Byggnadslagen SFS 1947:385 och Byggnadsstadgan SFS 1959:619 ersatts av Plan- och bygglagen. I fråga om byggnadslov gäller dock §§ 60-64 i den gamla byggnadsstadgan
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1961 1961-02-04a Jämkning av byggnadsplan för del av Görväln 1:5 P 1235/60.1961-02-04b Ändring av bygnadsplaner för Jakobsberg 2:114, 2:439.1961-02-14 Ändring av byggnadsplan för del av Jakobsberg 2:1188 Ekedal och 2:1261-2:1343. P 1093/60 och P 1220/60
2 1961 1961-07-13 Stadsplan för Jakobsbergs centrum. P 5/61. 1961-07-14 Ändring av byggnadsplan för del av Jakobsberg 2:10 och 2:124 m m. P 873/60, P 1230/ 60. 1961-10-23 Ändring och utvidgning av byggnadsplan för Skälby 3:121 och 3:911 m m. P 1236/60. 1
3 1962 1962-01-15 Ändring och utvidgning av byggnadsplan för Jakobsberg 2:5, 2:66 m m P 1158/60, P 1213/60 och P 1222/60. 1962-02-03 Ändring av del av stadsplan för Jakobsbergs centrum P 12/61. 1962-03-16 Ändring av byggnadsplan för del av Jakobsberg 2:1
4 1962 1962-08-07 Stadsplan för Jakobsberg 2:179-2:181, 2:222-2:224 m m P 5/62. 1962-08-10 Ändring av stadsplan för del av Jakobsbergs centrum P 4/62. 1962-11-07 Ändring och utvidgning av byggnadsplan för Veddesta 1:6-1:10, 2:1-2:11 P 9/61. 1962-11-26 B
5 1963 1963-01-15 Byggnadsplan för Södra Kallhäll, byggnadsetapp 2, P 13/61, P 26/62. 1963-02-28 Ändring och utvidgning av byggnadsplan för del av Jakobsberg 2:13, 2:14,, 2:925,2:926 m fl P 17/62. 1963-03-13 Byggnadsplan för del av södra Skälby, östra d
6 1963 1963-03-21 Byggnadsplan för Skälby 3:11, 3:13 -3:15, 3:113-3:117 samt 3:118-3:120 P 10/61. 1963-03-22 Byggnadsplan för del av E 18 genom Kallhäll P 20/62. 1963-03-23 Ändring och utvidgning av byggnadsplan vid väg E 18 Stockholm-Enköping inom Nyb
7 1963 1963-06-17 a. Byggnadsplan för Skälby 3:216, 3:219 P 21/62. 196306-17 b. Byggnadsplan för Skälby 3:210, 3:211 P 18/62. 1963-07-12 Stadsplan för Jakobsberg 2:1121 Söderhöjden, Jakobsberg 2:543 m fl. P 1:63.
8 1963 1963-07-17 Ändring och utvidgning av stadsplan för delar av Säby 1:1, Jakobsberg 2:97 m fl P 27/62. 1963-11-12 Ändring och utvidgning av byggnadsplan för Järfälla trädgårdstomt 7:71 - 7:82 m m P 23/61. 1963-11-20 Byggnadsplan för industriområde e
9 1964 1964-02-29 Stadsplan för Jakobsberg 2:18, 2:109 m fl. P 1241/60. 1964-03-25 Stadsplan för Jakobsberg 2:104 m fl. P 3/63. 1964-05-27 Ändring av byggnadsplan för Barsbro 1:10 P 13/63. Ändring av stadsplan för del av Jakobsbergs centrum. P 8/64.
10 1964 1964-11-11 Stadsplan för delar av Jakobsberg 2:108, 2:868 m fl. P 12/63. 1964-12-22 Stadsplan för centrum i Kallhäll. P 17/63. 1964-12-22 Stadsplan för Berghemsområdet i Jakobsberg. P 1/64.
11 1965 1965-03-24 Stadsplan för del av Jakobsbergs centrum, väster om järnvägen P 7/64. 1965-05-10 Upphävande av del av Länsstyrelsen den 15 januari 1963 fastställd byggnadsplan för utbyggnadsetapp 2 i södra Kallhäll. P 1/65. 1965-10-08 Stadsplan för d
12 1966 1966-06-03 Stadsplan för del av Kalvshälla 1:1 och Veddesta 2:1 P 18/65. 1966-08-19 Stadsplan för Barsbro 1:3 m fl, del av Skälby 46:1 och Veddesta 2:1 m fl. P 17/65. 1966-10-26 Stadsplan för del av Säby 3:1 Tallbohov P 3/64.
13 1967 1967-01-12 a. Stadsplan för delar av Jakobsberg 2:96 och Säby 3:1 m fl. P 24/64. 1967-01-12 b. Ändring av stadsplan för västra delen av Jakobsberg. P 3:66. 1967-01-30 Stadsplan för Skälby 3:568 m fl. Björkebyskolan. P 19:65
14 1967 1967-03-01 Ändring av byggnadsplan för del av Görväln 1:5. P 3/67. 1967-03-17 Stadsplan för del av Viksjö, delplan 1. P 7/63.
15 1967 1967-08-04 Ändring och utvidgning av stadsplan för centrum i Kallhäll, Källtorpskolan. P 3/65. 1967-08-07 Ändring och utvidgning av Jakobsberg 2:18, 2:109 m fl. P 25/65.
16 1967 1967-10-26 Ändring och utvidgning av stadsplan för centrala Jakobsberg, Allèvägen och del av Viksjövägen m m. P 20/64.
17 1967 1967-11-09 Stadsplan för del av Veddesta industri- område Veddesta 2:1 m fl. P 18/64. 1967-11-29 Stadsplan för begravningsplats på del av Görväln 3:1. P 3/67. 1967-12-15 Stadsplan för industriområde Ulvsättra 1:1 i Kallhäll. P 19/67.
18 1968 1968-01-15 Stadsplan för Skälby 3:756, 3:847 m fl. P 10/65. 1968-01-19 a. Stadsplan för centrala Jakobsberg, norr om Allèvägen , delområde I, (A-område), fastställd av Kommunikationsdepartementet. P 2/66.
19 1968 1968-01-19 b. Stadsplan för centrala Jakobsberg, norr om Allèvägen, delområde I, alternativförslag.
20 1968 1968-01-31 a. Stadsplan för sydvästra delen av Jakobsberg, skolområde och idrottsplats. P 15/65. 1968-01-31 b. Stadsplan för del av Jakobsberg, Västerby m m. P12/64.
21 1968 1968-02-05 Stadsplan för del av centrala Jakobsberg, norr om Allévägen, delområde II. P 21/67.
22 1968 1968-04-22 Stadsplan för del av Skälby 46:1 m fl. P 11/67. 1968-04-29 Stadsplan för Skälby 3:554 m fl. Björkebyskolan. P 6/67
23 1968 1968-04-30 Stadsplan för södra Skälby, östra delen. P 24/65. 1968-05-08 Ändring av stadsplan för Jakobsberg 2:134, 2:595 m fl. P 20/67.
24 1968 1968-05-30 Stadsplan för Ormbacka och Hästhagen. P 18/63. Skälby 46:10 ingår.
25 1968 1968-05-30 Stadsplan för Jakobsberg 2:1105, 2:1399 m fl. P 26/65. 1968-06-06 Stadsplan för del av västra Jakobsberg, Snuten 2:1 m fl. P 1:66.
26 1968 1968-06-27 Stadsplan för Jakobsbergs norra industriområde och del av Järfällaleden, delplan I. P 14/65.
27 1968 1968-07-10 Stadsplan för Skälby 3:700, 3:881 m fl. P 13:67.1968-08-28 Stadsplan för del av Barsbro och Björkeby. P 7/65.
28 1968 1968-08-28 Stadsplan för Viksjö 5:2 m fl. Sandudden. P 9/66. 1968-09-06 Stadsplan för Bolindervallen, Ulvsättraskolan m m i Kallhäll. P 11/64. 1968-09-20 Stadsplan för Jakobsberg 2:126, 2:127 m fl, västra delen av Jakobsberg. P 20/65.
29 1969 1969-01-28 Ändring av stadsplan för del av Säby 3:2, Tallbohovskolan 1969-02-18 Stadsplan för del av Görväln 1:202 vid Lädersättravägen i södra Kallhäll. P 7/68.
30 1969 1969-02-19 a. Stadsplan för Zenitvägen, delområde I, västra Skälby. P 2/68. 1969-02-19 b. Stadsplan för del av södra Skälby, Sörgårdsvägens förlängning. P 5:66.
31 1969 1969-02-25 Stadsplan för del av Viksjö, delplan II. P 14/67. 1969-02-28 a. Ändring och utvidgning av stadsplan för del av centrala Jakobsberg, bussterminal, järnvägsstation m m. P 22/67.
32 1969 1969-02-28 b. onverteringen. Stadsplan för Järfällavägen söder om Viksjövägen i Jakobsberg. P 11/65.
33 1969 1969-06-09 Stadsplan för del av Zenitvägen, delområde II i västra Skälby. P 12/68. 1969-06-25 Stadsplan för del av Jakobsberg 2:1188, Russvägen. P 9/67.
34 1969 1969-07-10 Ändring och utvidgning av stadsplan för centrum av Kallhäll. P 31/67.
35 1969 1969-09-10 Stadsplan för Veddesta 2:1 och 2:19 m fl. P 13/66.
36 1970 1970-02-23 Stadsplan för område vid Lädersättravägen i södra Kallhäll, utbyggnadsetapp II. P 2/67. 1970-04-24 Ändring av stadsplan för västra delen av Jakobsberg, Vårvägen. P 7/69. 1970-08-13 Ändring av stadsplan för del av centrala Jakobsberg, Jako
37 1971 1971-02-02 Ändring av stadsplan för Viksjö 2:4, Rävkullen. P 19/69. 1971-02-04 Ändring och utvidgning av stadsplan för del av Berghemsområdet i Jakobsberg. P 7/67.
38 1971 1971-04-29 Stadsplan för del av Viksjö, delområde III, Lund, kvarteren 1-4, Viksjö 3:11 m fl. P 9/70.
39 1971 1971-06-16 Ändring och utvidgning av stadsplan för del av Säby 3:2. P 2/69. 1971-09-16 Stadsplan för del av Viksjö 3:11 och 3:8, ställverk. P 7/71. 1971-12-29 Stadsplan för Ormbacka industriområde, Skälby 3:674-3:678 m fl. P 22/65.
40 1972 1972-01-26 Ändring och utvidgning av stadsplan för industriområde i Kallhäll, omfattande del av Ulvsättra 1:1, Bredgården 1:2 m fl. P 10/69 K
41 1972 1972-02-15 Stadsplan för södra Stäket. P 13/68
42 1972 1972-02-18 Ändring av stadsplan för Säby 3:13 och 3:14 i Jakobsberg. P 14/68 J. 1972-05-02 a. Ändring av stadsplan för del av Viksjö, delområde I:1, SIAB B3, omfattande Viksjö 2:4 m fl. P 8/71 V.
43 1972 1972-05-02 b. Ändring av stadsplan för del av Viksjö, delområde II:4, SIAB N 2, omfattande del av Viksjö 3:8. P 12/70 V. 1972-05-02 c. Ändring av stadsplan för del av Jakobsbergs centrum, omfattande Jakobsberg 2:414 m fl. P 8/70 J.
44 1972 Del 1. 1972-12-22 Stadsplan för norra Kallhäll, del av Stäket 2:1 m fl. P 5/68 K.
45 1972 Del 2. 1972-12-22 Inget tidsintervall kunde tolkas vid konverteringen. Stadsplan för norra Kallhäll, del av Stäket 2:1 m fl. P 5/68 K.
46 1973 1973-03-07 Ändring och utvidgning av stadsplan för Jakobsbergs norra industriområde, delplan 2, Jakobsberg 2:11 m fl. P 13/71 J.
47 1973 1973-04-02 Ändring av stadsplan för område vid Lädersättravägen, barnstuga, omfattande Lädersättra 1: 20 m fl. i Kallhäll. P 5/72 K. 1973-09-17 Stadsplan för del av Viksjö, delområde III, Lund, barnstuga, omfattande del av Viksjö 4:1 m fl. P 9/72 V
48 1973 1973-10-11 Ändring av stadsplan för del av Jakobsberg, barnstuga, omfattande del av Jakobsberg 2:1121 m fl. P 12/72 J. 1973-10-12 Stadsplan för del av Skälby, skola, omfattande Skälby 3:937 m fl. P 2/72 Sy.
49 1973 1973-10-15 Stadsplan för industriområde i Kallhäll, AB Svenska Maskinverken, omfattande Kallhäll 1:22 m fl. P 11/71 K. 1973-10-29 Stadsplan för del av Kallhäll, barnstuga norr om Kopparvägen, omfattande del av Görväln 1:5, 1:175 m fl. P 10/72 K
50 1974 1974-01-10 Ändring av stadsplan för Viksjö centrum, omfattande Viksjö 3:11 m fl. P 1:71 V.
51 1974 1974-03-25 Ändring av stadsplan, omfattande delar av Jakobsberg 2:2410 m fl. P 10/71 J. 1974-05-08 Ändring av stadsplanför del av Viksjö, delområde 1:2-8, barnstuga m m, omfattande del av Viksjö 2:4 m fl. 1974-05-28 Ändring och utvidgning av stads
52 1974 1974-06-06 Ändring av stadsplan för Jakobsberg 2:2540 m fl. P 9/71 J. 1974-08-01 Stadsplan för del av Viksjö, delområde III, Lund, kvarter 5, omfattande Viksjö 3:3, 3:11 samt 4:1. P 6/71 V.
53 1974 Del 1.1974-09-17 Stadsplan för del av Viksjö, delområde IV, Sandvik, områdena IV:2 och IV:6, omfattande del av Viksjö 3:1 m fl. P 1/72 V.
54 1974 1974-09-17 Stadsplan för del av Viksjö, delområde IV, Sandvik, områdena IV:2 och IV:6, omfattande del av Viksjö 3:1 m fl. P 1/72 V.
55 1974 1974-10-17 Stadsplan för del av Viksjö, delområde III, Lund, omfattande del av Viksjö #:3, kvarter 6-7 m m. P13/70 V.
56 1974 1974-11-11 Ändring av stadsplan för del av Jakobsberg, Dackehallen, omfattande Jakobsberg 2:1942 och 2:1943. P 11/73 J. 1974-11-13 Ändring av stadsplan för Jakobsbergs centrum, omfattande kvarteret Lansen 1. P 13/72 J.
57 1975 1975-02-20 Ändring av stadsplan för område vid Kvartalsvägen, omfattande Jakobsberg 2:2403 m fl. P 16/73 J. 1975-09-09 Utvidgning av stadsplan för Jakobsbergs norra industriområde, SCA m m, om fattande Dikartorp 3:3 m fl. P 7/72 J
58 1975 1975-09-18 Stadsplan för område vid Orionvägen i södra Skälby, omfattande Skälby 3:515, 3:516 m fl. P 7/73 Sy
59 1976 1976-03-31 Ändring av stadsplan för del av Viksjö, delområde I, Rävkullen, kvarter 9, omfattande del av Viksjö 5:1 m fl. P 14/73 V.
60 1976 1976-05-03 Generalplan för Viksjöområdet. P 3/75 V.
61 1976 1976-05-10 Ändring av stadsplan för del av Lädersättravägen i Kallhäll. P 19/74 K. 1976-05-21Stadsplan för del av Viksjö, delområde III, Lund, kvarter 9, omfattande del av Viksjö 3:3. P 12/74 V.
62 1976 1976-07-06 Ändring av stadsplan för del av Viksjö, delområde I, Östra Berget, kvarter 10, omfattande del av Viksjö 5:1 m fl. P 1/69 V. 1976-07-14 Ändring och utvidgning av stadsplan för område vid Aspnässkolan, Engelbrektsvägens avstämning, omfattand
63 1976 1976-07-19 Ändring av stadsplan för del av Veddesta industriområde, Sammankomsthall för Jehovas Vittnen och barnstuga, omfattande del av Veddesta 2:1. P 11/75 J. 1976-10-05 Ändring och utvidgning av stadsplan för kyrkan i Kallhälls centrum, om fattan
64 1976 1976-10-28 Stadsplan för del av Viksjö, delområde IV, Sandvik, kvarter 1 och 5, omfattande del av Viksjö 3:8 m fl. P 8/74 V.
65 1976 1976-12-01 Ändring av stadsplan för del av Viksjö, delområde II, fritidshem vid Högbyskolan, annexavdelning till Högbystugan, omfattande del av Viksjö 3:8 m fl. 1976-12-16 Ändring av stadsplan för del av Viksjö, barnstuga söder om Råstensvägen, omfat
66 1977 1977-01-12 Stadsplan för del av Viksjö, delområde Viksjö 3:3. P 5/73 V.
67 1977 1977-05-03 Stadsplan för del av Viksjö, delområde III, Lund, kvarter 11, omfattande del av Viksjö 3:3. P 5/75 V.
68 1977 1977-06-20 Ändring och utvidgning av stadsplan för Vattmyra, omfattande Jakobsberg 2:5, 2:1399 m fl. P 6/70 J.
69 1977 Del.1. 1977-06-21 Stadsplan för del av Slammertorp i södra Kallhäll, Arla m fl, alternativ B. P 1/76 K.
70 1977 Del. 2. 1977-06-21Stadsplan för en del av Slammertorp i södra Kallhäll, Arla m fl, omfattande Lädersättra 1:107, m fl, alternativ B. P 1/76 K.
71 1977 1977-08-02 Stadsplan för strandområde i norra Kallhäll, omfattande Bonäs 1:4 m fl. P 10/75 K.
72 1977 1977-08-24 Ändring och utvidgning av byggnadsplan för del av Björkliden 49:1 m fl. P 1/73 K
73 1977 1977-09-27 Stadsplan för kolonilotter vid Attackvägen, omfattande del av Vålberga 3:1. P 3/77 B.
74 1977 1977-10-18 Ändring och utvidgning av stadsplan för del av Viksjö, delområde I och III, Lund, kvarter 10, Södra Berget, om fattande del av Viksjö 3:3 m fl. P 5/71 V.
75 1977 1977-11-23 Stadsplan för del av Kallhäll, område vid Kopparvägen, omfattande del av Kalhäll 23/76 K.
76 1978 1978-02-27 Stadsplan för del av Viksjö, delområde IV, Sandvik, kvarter 9, omfattande del av Viksjö 3:1 m fl. P 2/76 V.
77 1978 1978-05-18 Ändring och utvidgning av stadsplan för norra Kallhäll, del av Stäket 2:1 m fl. P 10/76 K
78 1978 1978-07-14 Ändring och utvidgning av stadsplan för Jakobsbergs norra industriområde, BPA, delplan 3, omfattande Jakobsberg 9:1 m fl. P 11/76 J.
79 1978 1978-07-19 Ändring av stadsplan för del av Skälby 46:1 m fl, område vid Orionstugan. P 7/77 Sy. 1978-07-20 Ändring av stadsplan för del av Jakobsberg, område vid Fyrspannsstugan, omfattande Jakobsberg 2:81 m fl. P 6/77 J.
80 1978 1978-12-22 Stadsplan för del av Viksjö, delområde IV, Sandvik, kvarter 10, omfattande del av Viksjö 3:1. P 13/76 V.
81 1979 1979-01-25 Ändring av stadsplan för del av Säby 3:2 och 3:11, barnstuga vid Tallbohovskolan. P 6/78 J. 1979-04-04 Ändring av stadsplan för del av Viksjö, barnstuga vid Fotbollsvägen, omfattande del av Viksjö 3:3 m fl. P 12/78 V. 1979-05-28 Stadsplan
82 1979 1979-09-10 Stadsplan för del av Viksjö, delområde V, Fjällen, Fjällenskolan, omfattande del av Viksjö 3:1 m fl. P 3/78 V. 1979-09-26 Ändring av stadsplan för Veddesta industriområde, Rikets sal för Jehovas Vittnen, omfattande del av Viksjö 3:3 P 20/7
83 1979 1979-11-12 Stadsplan för område vid Zenitvägen, delområde III i västra Skälby. P 2/78 Sy. 1979-12-10 Stadsplan för del av Viksjö, delområde V, Fjällen, servicetomt, omfattande del
84 1980 1980-02-12 Stadsplan för del av Kallhäll, kvarteren Tennringen och Stålringen, omfattande Ulvsättra 1:86 m fl. P 15/77. 1980-03-12 Ändring av stadsplan för del av Jakobsberg, landstingslokaler m m, omfattande Jakobsberg 2:1907 m fl. P 6/79 J.
85 1980 1980-03-27 Ändring av stadsplan för del av Jakobsberg, AMU-center, omfattande Jakobsberg 2:2583 m fl. P 1/79 J. 1980-03-28 Stadsplan för del av Jakobsberg, statskyrkolokaler, omfattande Jakobsberg 2:988. P 2/79 J.
86 1980 1980-03-31 Ändring av stadsplan för del av Veddesta industriområde, IBM, omfattande Veddesta 2:34 m fl. P 9/79 B. 1980-04-10 Stadsplan för del av Viksjö, delområde IV, Sandvik, kvarter 8, omfattande del av Viksjö 3:1. P 5/78 V.
87 1980 1980-04-11 Stadsplan för del av Viksjö, delområde av Viksjö 3:11 m fl. P 8/78 V.
88 1980 1980-04-14 Ändring av stadsplan för område vid Sångvägen i Jakobsberg, kontorshus, omfattande Jakobsberg 2:340 m fl. P 15/78 J.
89 1980 1980-05-09 Stadsplan för område vid Banvägen i Skälby, barnstuga, omfattande del av Skälby 46:1P 22/78 Sy. 1980-08-22 Ändring av stadsplan för del av västra Jakobsberg, Vintervägens avstängning, omfattande Jakobsberg 2:2307 m fl. P 23/78 J.
90 1980 1980-09-02 Ändring och utvidgning av stadsplan för del av industriområde i Kallhäll, Bredgården, omfattande del av Bredgården 1:2 m fl. P 13/79 K.1980-09-18 Ändring av stadsplan för del av Viksjö, barnstuga vid Viksjö gård, omfattande del av Viksjö 2
91 1980 1980-09-18 Ändring ac stadsplan för del av Viksjö, delområde IV, kvarter 6, omfattande Viksjö 6:102 m fl. P 3/74 V.
92 1981 1981-02-13 Stadsplan för industriområde Galgbacken, omfattande del av Stäket 2:2.P 14/78 K.
93 1981 1981-02-27 Ändring av stadsplan för del av Viksjö, delområde II, Högby, kvarter 1 och 2, omfattande Viksjö 3:335 m fl. P 17/78 V.
94 1981 1981-03-23 Ändring och utvidgning av stadsplan för Veddesta industriområde, omfattande Veddesta 2:1 m fl. P 11/69.
95 1981 1981-03-27 Stadsplan för del av Viksjö, delområde V, Fjällen, kvarter 2, omfattande del av Viksjö 3:11. P 14/79 V.
96 1981 1981-03-30 Stadsplan för del av Viksjö, Sandvik IV:11 och del av Viksjö 3:1 m fl. P 16/78 V.
97 1981 1981-06-17 Ändring och utvidgning av stadsplan för industriområde i Ormbacka, omfattande del av Veddesta 2:1 och Skälby 3:1306, 3:1321 m fl. P 9/80 Sy. 1981-09-10 Stadsplan för Stäkets Marina, omfattande Kallhäll 5:7. P 26/76 St.
98 1981 1981-11-05 Stadsplan för Orgonaområdet i Skälby, omfattande Skälby 3:92 m fl. P 1/78 Sy
99 1981 1981-12-10 Ändring av stadsplan för del av Skälby, Vårdkasekyrkan m m, omfattande Skälby 3:553 m fl. P 12/79 Sy
100 1982 1982-02-18 Ändring av stadsplan för del av Viksjö, delområde II, Högby, kvarter 3, omfattande Viksjö 3:288 m fl. P 19/79 V.
101 1982 1982-02-23 Stadsplan för del av Viksjö, delområde V, Fjällen, kvarter 4, omfattande del av Viksjö 3:11 m fl. P 17/79 V.
102 1982 1982-02-25 Ändring av stadsplan för Veddesta västra industriområde, Järfällaleden, omfattande Veddesta 2:34 m fl. P 10/80 Sy. 1982-05-05 Stadsplan för del av Veddesta industriområde, Philips, omfattande Veddesta 2:25 m fl. P 4/80 B.
103 1982 1982-05-06 Ändring av stadsplan för del av Kallhäll, tennishall m m, omfattande del av Ulvsättra 1:1. P 13/80. 1982-05-12 Stadsplan för del av Viksjö, delområde V, Fjällen, kvarter 1, omfattande del av Viksjö 3:11 m fl. P 16/79 V.
104 1982 1982-05-19 Ändring av stadsplan för del av Viksjö, delområde II, Högby, kvarter 8, omfattande Viksjö 3:583 m fl. P 2/80 V.
105 1982 Del.1. 1982-07-02 Stadsplan för Trappeberg, omfattande Trappeberg 1:3 m fl. P 5/77 St.
106 1982 Del.2. 1982-07-20 Stadsplan för Trappeberg, omfattande Trappeberg 1:3 m fl. P 5/77 St.
107 1982 1982-10-12 Stadsplan för del av norra Stäket, omfattande Stäket 1:1 m fl. P 5/80 St.
108 1982 1982-12-28 Ändring av stadsplan för del av Viksjö, delområde V, Fjällen, kvarter 2, om fattande Viksjö 3:585 m fl. P 1/82 V.
109 1983 1983-04-11 Stadsplan för del av Jakobsberg, kontorshus vid Kvarnvingevägen, omfattande Jakobsberg 2:849 m fl. P 6/81 J.
110 1983 1983-05-11Stadsplan för del av södra Stäket, omfattande Almare-Stäket 115:1 m fl. P 4/82 St. 1983-07-14 Stadsplan för del av Viksjö, delområde V, Fjällen, kvarter 2, omfattande del av Viksjö 8:303. P 5/82 V.
111 1983 1983-07-15 Stadsplan för område i sydvästra Skälby, Venusvägen, omfattande Järfälla trädgårdstomt 15:4 m fl. P 6/80 Sy.
112 1983 1983-08-31 Ändring och utvidgning av stadsplan för del av Kallhäll, servicehus m m, omfattande Görväln 4:9 m fl.
113 1984 1984-02-29 Stadsplan för Nydal, omfattande Berghem 2:1 m fl. P 27/76 J
114 1984 1984-05-24 Stadsplan för område vid Dukatvägen i Skälby, omfattande Järfälla trädgårdstomt 10:30 m fl. P 8/80 Sy.
115 1985 1985-01-09 Stadsplan för del av Jakobsberg, Gamla brandstationen, omfattande Jakobsberg 2:1184 m fl. P 8/82 J. 1985-01-25 Ändring och utvidgning av stadsplan för Sanduddens och Viksjös båthamnar, omfattande Viksjö 3:2 m fl. P 7/82 V.
116 1985 1985-02-19 Stadsplan för Barkarby centrum samt ändring av stadsplan för Barkarbyskolan, omfattande fastigheterna Barsbro 1:3, 1:12, 1:161 m fl. P 11/80 B.
117 1985 1985-03-12 Stadsplan för område vid Barkarby torg, omfattande fastigheterna Barkarby 1:77 m fl. P 6/82 B. 1985-09-06 Ändring av stadsplan för del av Veddesta industriområde, Veddesta gård, omfattande del av fastigheterna Veddesta 2:1 och 1:9. P 6/83
118 1986 1986-06-04 Upphävande av del av stadsplan för områdena Ormbacka och Hästhagen. P 8/85 Sy.
119 1986 1986-03-17 Områdesplan för Barkarby-Skälby. P 1/83 Sy.
120 1986 1986-07-23 Stadsplan för arbetsområde i södra Ormbacka, delplan 1, omfattande fastighetrna Skälby 3:570 m fl. P 2/85 Sy.
121 1987 1987-02-20 Ändring av stadsplan för del av Veddesta västra industriområde omfattande fastigheterna Veddesta 2:46 m fl. P2/84 Sy.
122 1987 1987-02-27 Stadsplan för område vid Slöjdvägen, omfattande fastigheterna Jakobsberg 2:316 m fl. P 27/67 J.
123 1987 1987-04-30 Stadsplan för del av Säby, Barkarbykrossen, omfattande del av fastigheterna Säby 3:1 och Säby 3:2, numera Barkarby 4:1 respektive Jakobsberg 18:1.
124 1987 1987-07-09 Stadsplan för östra Polhem omfattande fastigheterna Polhem 2:32, 4:1, Berghem 3:2, Jakobsberg 18:1, Säby 4:1 m fl. P 6/85 J.
125 1987 1987-11-12 Ändring av stadsplan för del av Veddesta södra industriområde, delområde 1, omfattande fastigheterna Veddesta 2:1 m fl.