Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Överförmyndaren (1924-)
Serie
Sök

C1 - Diarielistor över registrerade förmynderskap/godmanskap

Plats
K 30:1:1
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Gallringsfrist 10 år enligt överförmyndarens beslut 1983-11-28. Listorna är förteckningar över registrerade handlingar (OSL 5:1). De är underlag för dagboksblad, som upptar inkommande och utgående handlingar ärendevis och som vid inaktualitet sorteras in i respektive persondossier.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1983-1989
2 1990-1995
3 1996-2000