Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Överförmyndaren (1924-)
Serie
C1 - Diarielistor över registrerade förmynderskap/godmanskap
Volym
Sök
Beteckning
2
Tid från
1990
Tid till
1995
Tid
1990-1995
Plats