Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Överförmyndaren (1924-)
Serie
C1 - Diarielistor över registrerade förmynderskap/godmanskap
Volym
Sök
Beteckning
3
Tid från
1996
Tid till
2000
Tid
1996-2000
Plats