Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Överförmyndaren (1924-)
Serie
C1 - Diarielistor över registrerade förmynderskap/godmanskap
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1983
Tid till
1989
Tid
1983-1989
Plats