Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Överförmyndaren (1924-)
Serie
Sök

G1 - Förteckningar och sammanställningar över arvoden till förordnade förmyndare och gode män

Plats
K 32:1
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1983-1985 Gallringsfrist 10 år enligt överförmyndarens beslut 1983-11-28. Gäller ej längre.
2 1986-1989