Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Överförmyndaren (1924-)
Serie
G1 - Förteckningar och sammanställningar över arvoden till förordnade förmyndare och gode män
Volym
Sök
Beteckning
2
Tid från
1986
Tid till
1989
Tid
1986-1989
Plats