Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Överförmyndaren (1924-)
Serie
G1 - Förteckningar och sammanställningar över arvoden till förordnade förmyndare och gode män
Volym
Sök
Beteckning
1
Tid från
1983
Tid till
1985
Tid
1983-1985
Plats
Anmärkning
Gallringsfrist 10 år enligt överförmyndarens beslut 1983-11-28. Gäller ej längre.