Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kvarnskolan (1962-1992)

 
Historik för
KVARNSKOLAN
1962-1992

Fnr 128


Kvarnskolan togs i bruk höstterminen 1962. I skolan inrymdes grundskolan samt under läsåren 1962/63-1965/66 även realskolan. Till och med läsåret 1968/69 fanns endast grundskolans högstadieklasser i Kvarnskolan. Låg- och mellanstadieklasser undervisades i Vibblabyskolan och dess paviljong samt i Kvarnskolans paviljong och i Jakobsbergskolan.
Kvarnskolan var rektorsskola i Kvarnskolans rektorsområde , och där fördes kollegieprotokoll och diarium för rektorsområdet. Rektorsområdets samtliga handlingar för låg- och mellanstadiet förvaras i Vibblabyskolans arkiv.
Första juli 1979 införlivades Olovslundskolan (som fram till dess var ett eget rektorsområde) i Kvarnskolans rektorsområde. Vattmyraskolan och Berghemskolan som ingick i Olovslundsskolans rektorsområde flyttades samtidigt över till Nibbleskolans rektorsområde.
Från och med läsåret 1970/71 nyttjades delar av Kvarnskolans lokaler av den nybildade gymnasieskolan. 1992 flyttade grundskolan ut helt och numera är det endast gymnasieskolan som huserar i Kvarnskolan.
Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1978
Kompletterad av assistent
Raine Salonen 1990
Kompletterad av arkivpraktikanterna
Eddie Krusten och Priska Schilliger 2002


Kvarnskolan (1962-1992)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kvarnskolan (1962-1992)