Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kvarnskolan (1962-1992)
Serie
Sök

E1 - Diarieförda handlingar

Plats
11:3:6-4:3
Anmärkning
Serien i arkivbox
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1962-1966 Ingår i arkiv för Realskolan, serie E1
Grupp:
1 1967 A-B
2 1967 C
3 1967 D-E
4 1967 F-G
5 1968 A-B
6 1968 C
7 1968 D-E
8 1968 F-G
9 1969 A-B
10 1969 C
11 1969 D-E
12 1969 F-G
13 1970 A2a
14 1970 A1ib
15 1970 C
16 1970 D-E
17 1970 F1
18 1970 F2, F3
19 1970 G1
20 1970 G2, G3
21 1971 A
22 1971 B
23 1971 C
24 1971 D
25 1971 E1, E2
26 1971 E3, E5
27 1971 F
28 1971 G
29 1972 A
30 1972 B
31 1972 C
32 1972 D
33 1972 E
34 1972 F
35 1972 G
Littera:
36 1973 1.10 -1.99
37 1973 1.202. Innehåller även ämneskonferensprotokoll 1973, andra åren ingår i serie A2
38 1973 2.00-2.53
39 1973 2.54-2.99
40 1973 3.10-9.90
41 1974
42 1975
43 1976 1.00-8.99
44 1977 1.00-8.99
45 1978 1.00-8.99
46 1979 1.00-8.99
47 1980 1.00-8.99
48 1981 1.00-8.99
49 1982 1.00-8.99
50 1983 1.00-8.99
51 1984 1.00-8.99
52 1985 1.00-8.99
53 1986 1.00-8.99
54 1987 1.00-4.20
55 1988 1.00-4.20