Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kvarnskolan (1962-1992)
Serie
Sök

C2b - Diariekort i diarienummerordning

Plats
11:3:6
Anmärkning
Serien i kortlåda
Tidigare fördes brevdiarier i kronologisk ordning, de ingår i serie C1. Serie C2b utgör fortsättnng på denna serie. Tidigare års kort förvaras tillsammans med diariekort, sorterade efter littera i serie C2a, diariekorten är kopior och förvaras årsvis i kortlådor.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1975-1983
2 1984-1988