Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kvarnskolan (1962-1992)
Serie
Sök

C2a - Brevdiariekort, sorterade efter dossiénummerordning (littera)

Plats
11:3:5-6
Anmärkning
Serien i kortlåda
Tidigare fördes brevdiarier i kronologisk ordning, de ingår i serie C1. Diariekortkopior i diarienummerordning, serie C2b är fortsättning på serie C1. Serie C2a innehåller original av diariekort, sorterade enligt rektorsområdenas diarieplan.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1973-1978
2 1979-1983
3 1984-1988