Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Räddnings- och civilförsvarsnämden (1987-1994)

 
Historik för
Räddnings- och Civilförsvarsnämnden
1987-1994

Fnr 207Nämnden bildades den 1 april 1987. Brandförsvaret, som tidigare ingick i tekniska nämndens verksamhet, ingår i räddningstjänsten under räddnings- och civilförsvarsnämnden. Kommunstyrelsen blev räddnings- och civilförsvarsnämnd.

Enligt kommunstyrelsebeslut § 239/1993-12-07 sades räddningstjänstavtalet mellan Järfälla och Upplands-Bro upp. Uppsägningen gjordes ett år innan avtalet löpte ut. Nämnden upphörde 1994-12-31.


Förteckningen upprättad av assistent
Raine Salonen 1994

Räddnings- och civilförsvarsnämden (1987-1994)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Räddnings- och civilförsvarsnämden (1987-1994)