Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Räddnings- och civilförsvarsnämnden (Rcn) (1987-1994)
Serie
Sök

E2 - Diarieförda handlingar - Brand- och räddningskåren

Plats
P
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1987
2 1987
3 1988-1989
4 1992 Dnr 2-35
5 1993-1994 1993 finns dnr 2-41 och för 1994 finns dnr 2-46.