Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Räddnings- och civilförsvarsnämnden (Rcn) (1987-1994)
Serie
Sök

C2 - Sökregister

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1987-1994 Finns sökordsregister för diarienummer och beslut i räddnings- och civilförsvarsnämnden (paragraf). Se C1.