Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Räddnings- och civilförsvarsnämnden (Rcn) (1987-1994)
Serie
Sök

E1 - Diarieförda handlingar

Plats
P
Anmärkning
Serien i arkivbox
.

Handlingarna är sorterade i diarienummerordning.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1987 Dnr 1-11
2 1987 Dnr 12-37
3 1988 Dnr 1-37
4 1989 Dnr 1
5 1989 Dnr 2-43 (lucka 40)
6 1990 Dnr 1-16
7 1990 Dnr 17-37 (lucka 21)
8 1991 Dnr 1-7
9 1991 Dnr 8-37 (lucka 28)
10 1992 Dnr 1-8
11 1992 Dnr 9-31
12 1993 Dnr 1-5
13 1993 Dnr 6-39
14 1994 Dnr 1-4
15 1994 Dnr 5-38