Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Sök

Kulturnämnden (Kun) (1968-1987)

Arkivinstitution
Beståndskod
Landskod
Arkivschema
NAD-arkiv
Registreringsdatum
1999-12-14
Giltig fr om
Giltig t o m
Depåer
Serier
A1a - Nämndens protokoll
A1b - Bilagor till nämndens protokoll
A2 - Programberedningens protokoll med bilagor
A3 - Konstberedningens protokoll med bilagor
A4 - Bidragskommitténs protokoll med bilagor
A5 - Presidiets och arbetsutskottets protokoll med bilagor
A6 - Protokoll från programrådet för Bio Kontrast
A7 - Konstutskottets protokoll med bilagor
A8 - Protokoll med bilagor från programrådet för barnfilmvisningar
A9 - Programrådets protokoll
A10 - Övriga protokoll
A11 - Delegationsbeslut
B1a - Enkäter utsända av Folkbiblioteket
B1b - Enkäter utsända av Kulturkontoret
B2a - Kulturnämndens verksamhetsberättelser
B2b - Folkbibliotekets verksamhetsberättelser
B3 - Information från biblioteket
B4a - Kulturnämndens affischoriginal till kulturprogram
B4b - Affischoriginal kulturprogram i Kallhäll
C1 - Diariekort
C2 - Diarielistor
D1 - Förteckningar över inköpta media
E1 - Diarieförda handlingar
F1 - Handlingar rörande tolkservice
F2 - Handlingar rörande arbetsplatsbibliotek
F3 - Artotek
F4 - Konstnärsprojekt, offentlig utsmyckning
F5a - Konsertinspelningar
F5b - Övriga inspelningar
F6 - Flyttbar utsmyckning för barnstugor
H1 - Förvärvsstatistik, äldre serie
L1 - "Allmänt och blandat" Kulturförvaltningens personaltidning
L2 - Tryck till allmänheten

Kulturnämnden (Kun) (1968-1987)

 
Historik för
Kulturnämnden
1968-1987

Fnr 86Kulturnämnden övertog 1968 Skönhetsrådets arbetsuppgifter och 1971 Biblioteksstyrelsens arbetsuppgifter.
Nämndens verksamheter och befogenheter övertogs 1 januari 1988 av Kultur- och fritidsnämnden och av kommundelsnämnderna.

Förteckningen upprättad av kanslist
Raine Salonen 1978
Kompletterad och omarbetad av assistent
Raine Salonen 1988-1994

Kulturnämnden (Kun) (1968-1987)

Handlingarnas tid
--
Huvudsaklig tid
--
Förvaras av regf institution
Reproduktion tillgänglig

Anmärkning

Kulturnämnden (Kun) (1968-1987)