Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kulturnämnden (1968-1987)
Serie
Sök

A11 - Delegationsbeslut

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Serien innehåller delegationsbeslut, mest i personalärenden, dessa ärenden kom senare att diarieföras.
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1974
2 1975
3 1976
4 1977