Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kulturnämnden (1968-1987)
Serie
Sök

A3 - Konstberedningens protokoll med bilagor

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkarttong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1968-1970 Konstberedningen höll sitt sista sammanträde den 3 december 1970. Konstutskottet övertog 1971 konstberedningens arbetsuppgifter