Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Kulturnämnden (1968-1987)
Serie
Sök

A5 - Presidiets och arbetsutskottets protokoll med bilagor

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1970-1971 Presidiet höll sitt första sammanträde 4 oktober 1970. Presidiets sista sammanträde hölls den 8 januari 1971. I det mötet § 9 beslöt presidiet föreslå kulturnämnden att tillsätta ett arbetsutskott som skulle ersätta biblioteksutskottet och programuts
2 1971-1974
3 1975-1977
4 1978-1988 Innehåller från 1988 endast ett protokoll från drn 19 februari då 1987 års verksamhetsberättelse och bokslut godkändes. Dessa handlingar bifogas som bilagor