Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Överförmyndaren (1924-)
Serie
D1 - Förteckningar över hos Tingsrätten ej inskrivna ärenden
Volym
Sök
Beteckning
0.a
Tid från
1960
Tid till
1975
Tid
1960-1975
Plats
Anmärkning
Ingår i volym B1:1. Fr o m 1975 upprättas registerkort över såväl inskrivna som ej inskrivna ärenden