Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Överförmyndaren (1924-)
Serie
Sök

D1 - Förteckningar över hos Tingsrätten ej inskrivna ärenden

Plats
K 30:1:1
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
- 1960-1975 Ingår i volym B1:1. Fr o m 1975 upprättas registerkort över såväl inskrivna som ej inskrivna ärenden
1 1983-1989