Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Byggnadsnämnden (Bgn) (1932-1994)
Serie
F4 - General- och översiktsplaner
Volym
Sök
Beteckning
0.a
Tid från
Tid till
Tid
Plats
Anmärkning
Enligt byggnadslagen, Svensk författningssamling SFS 1947:385 § 9 anger generalplanen grunddragen för markens användning. Den fastställdes av kommunfullmäktige och sändes till Länsstyrelsen. Fr o m 1 juli 1987 gäller istället Plan- och bygglagen, SFS
1987:10 med ändringar i SFS 1987:246. Generalplaner ersätts då av översiktsplaner. Enligt SFS 1987:246 1 kap. § 3 är de ej bindande för myndigheter och enskilda. I SFS 1987:246 4 kap. behandlas översiktsplanen, enligt § 11 antas planen av kommunfullmäktige. För begränsade områden av kommunen som inte omfattas av detaljplaner kan områdesbestämmelser antas, det framgår av samma § 16.