Hem Arkivbildare
Järfälla kommun
Arkiv
Skolbyggnadskommitté (1965-1974)
Serie
Sök

F6e - Entrèprenadkontraktshandlingar, Nibbleskolan, Jakobsberg 2:61-2:63 samt 2:994

Plats
Anmärkning
Serien i arkivkartong
Volymer
Bet. Tid Plats Anmärkning
1 1965 Entrèprenadkontrakt, byggnads- och målningsarbeten
2 1963-1965 Byggnads- och målningsarbeten, geotekniskt utlåtande 1963, anbud och anbudsprotokoll, tillägsanbud byggnads- och målningsarbeten 1964, korrespondens 1964-1965, handlingar och ritningar rörande gymnastiksal, köksutrustning och teknisk utrustning samt
3 1965 Entrèprenadkontrakt VVS med ritningar, korrespondens, anbud och anbudsprotokoll
4 1964 Ritningar VVS
5 1964 Entrèprenadkontrakt ventilation med ritningar, anbud och anbudsprotokoll 1964
6 1964 Ritningar, ventilation
7 1964 Entrèprenadkontrakt el, del 1 med ritningar nr 1-121
8 1964 Entrèprenadkontrakt el, del 2 med ritningar nr 402-418
9 1963-1965 Entrèprenadkontrakt el 1963, PM för anbudsgivare 1964, PM nr 1-4 1964-1965, sammanställning av tid och kostnader 1965, principritning för manövrering av trpp- och
10 1964 Arkitekt-, huvudarbets- och detaljritningar nr 1-375
11 1964 Arkitekt-, huvudarbets- och detaljritningar nr 401-761
12 1964 Konstruktionsritningar nr 1-48
13 1964 Konstruktionsritningar nr 49-81
14 1964-1965 Arkitektritningar 1964, reviderade konstruktionsritningar 1964, ritningar över värme, sanitet och ventilation som ej finns i respektive entrèprenadkontrakt, konstruktionsberäkningar och förteckning över konstruktionsritningar samt förteckning över re
15 1964-1965 Byggnadslov med ritningar
16 1965-1969 Besiktningar och garantier
17 1961-1966 Sammanträdesprotokoll 1961-1968, byggmötesprotokoll 1964-1966, tidschema 1963, bankgarantier och borgensförbindelser 1964-1966, ritning parkeringsplats, volymberäkning 1964, kostnadssammanställningar och kostnadsberäkningar 1964-1966.